We hebben onze servicevoorwaarden en privacybeleid bijgewerkt. Houd er rekening mee dat we cookies op onze site gebruiken zodat we je de beste ervaring kunnen bieden

GEBRUIKSVOORWAARDEN GAMEHOUSE

Laatst aangepast op 22 december 2022

Inzake de Voorwaarden van GameHouse


Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de producten en diensten aangeboden door GameHouse, de gamesafdeling van RealNetworks LLC GameHouse biedt producten en diensten (gezamenlijk "Diensten") aan via GameHouse.com, Zylom.com, winkels voor mobiele apps, zoals Google Play Store en de Apple App Store, en andere websites en platforms van derden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Diensten wanneer deze Gebruiksvoorwaarden worden geplaatst waar u onze Diensten bezoekt, downloadt of anderszins gebruikt. In deze Gebruiksvoorwaarden worden GameHouse.com en Zylom.com gezamenlijk de 'Website' genoemd. Mobiele applicaties worden "GameHouse Original Stories" genoemd.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen u ("U" of "Uw") en RealNetworks LLC ("GameHouse", "Onze" of "Wij"). Door op de knop "Aanvaarden" te klikken of onze Diensten te downloaden, te openen of anderszins te gebruiken, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden die door verwijzing zijn opgenomen, inclusief alle regels, voorschriften, beleidslijnen en richtlijnen, zoals van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten (gezamenlijk de "Overeenkomst"). Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag u de Diensten niet openen, downloaden of anderszins gebruiken.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEVATTEN EEN VERPLICHTE ARBITRAGE- EN GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURE DIE U KUNT RAADPLEGEN DOOR hier te klikken. LEES DEZE ARBITRAGE- EN GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURE ZORGVULDIG DOOR AANGEZIEN DE MANIER WAAROP ENIGE CLAIM OF GESCHIL TUSSEN U EN HET GAMEHOUSE WORDT OPGELOST, BEHEERST WORDT DOOR DEZE ARBITRAGE- EN GESCHILLENBESLECHTINGSBEPALINGEN, DIE U HIER BIJ WIJZE VAN REFERENTIE TERUGVINDT.

Ons Privacybeleid regelt de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie met betrekking tot het gebruik van de Diensten die hieronder worden geboden. Klikhierom toegang te krijgen tot het Privacybeleid van GameHouse.

Als U een bestaande klant bent, klik dan hier om toegang te krijgen tot de algemene voorwaarden met betrekking tot FunPass-lidmaatschap, FunTicket-lidmaatschap en GameHouse Club Fun-tickets.

1. Uw Account Registreren en Onze Diensten Gebruiken


1.1. Bepaalde Diensten vereisen dat U een account bij GameHouse aanmaakt. Door een account bij GameHouse te registreren, gaat U ermee akkoord om GameHouse correcte en volledige informatie over U te verstrekken en deze informatie up-to-date te houden. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Uw wachtwoord, gebruikersnaam en alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw account. GameHouse behoudt zich het recht voor om Uw toegang tot Diensten en/of Uw GameHouse-account om welke reden dan ook te beŽindigen, inclusief alle activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot Uw GameHouse-account die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

1.2. U mag op geen enkel moment meer dan ťťn account hebben of toegang hebben tot de Diensten via meer dan ťťn sociale netwerksite ("SNS").

1.3. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart U dat (i) U ten minste 18 jaar oud bent en (ii) als U tussen 13 en 18 jaar oud bent (of tussen 16 en 18 jaar als u in de Europese Unie woont) toestemming hebt van een ouder of wettelijke voogd die deze Overeenkomst heeft gelezen en ermee heeft ingestemd. Als U jonger bent dan 13 jaar (of jonger dan 16 jaar als u in de Europese Unie woont), gebruik de Diensten dan niet. In elk geval bevestigt U dat U ouder bent dan de door de wet van Uw land vastgestelde leeftijd waarvoor de toestemming van een ouder of voogd vereist is om deze Overeenkomst aan te gaan en als U jonger bent dan deze leeftijd, mag U de Diensten niet gebruiken.

1.4. U mag geen accounts verhuren, leasen, verkopen, verhandelen, schenken, nalaten of anderszins overdragen zonder schriftelijke toestemming van GameHouse.

1.5. Bepaalde Diensten/aanbiedingen zijn afhankelijk van Uw betaling van bijdragen, zijnde eenmalige kosten of terugkerende abonnementskosten (gezamenlijk "Bijdragen"). Deze Bijdragen worden bekendgemaakt bij de eerste aanmelding voor dergelijke Diensten. U moet ervoor zorgen dat GameHouse beschikt over een actuele, geldige, aanvaarde betalingsmethode (die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, "Betalingsmethode") om dergelijke Diensten te gebruiken. Eenmalige kosten worden gefactureerd op het moment van aankoop, terwijl abonnementskosten worden aangerekend op een terugkerende basis (bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks) voor de toepasselijke abonnementsperiode, volgens het toepasselijke dienstenaanbod totdat U Uw abonnement opzegt. U kunt Uw abonnement op elk moment opzeggen door u aan te melden op Uw account ("Account") en de optie "Mijn Abonnement Opzeggen" te selecteren. U kunt uw abonnement ook opzeggen door contact op te nemen met GameHouse via accountservices@gamehouse.com. Alle betalingen zijn niet-terugvorderbaar en er worden geen terugbetalingen of tegoeden verleend voor gedeeltelijk ongebruikte abonnementsperioden. In het geval dat u uw abonnement opzegt vůůr het verstrijken van de abonnementsperiode, zal GameHouse het resterende deel van Uw Bijdrage niet terugbetalen, inclusief minimumverplichtingen die al aan Uw rekening zijn gefactureerd of periodieke facturering die vereist is om de huidige abonnementsperiode te vervullen. Om ervoor te zorgen dat er niets aangerekend wordt via Uw Betalingsmethode voor Uw volgende facturering-/abonnementsperiode, moet U Uw abonnement uiterlijk twee dagen voor Uw volgende geplande facturerings-/abonnementsperiode opzeggen. Nadat U Uw abonnement hebt opgezegd, hebt U toegang tot de Diensten en kunt U games spelen waartoe U toegang hebt gekregen via de Diensten tot het einde van Uw toepasselijke abonnementsperiode. Zodra Uw opzegging echter effectief is, hebt U geen toegang meer tot dergelijke Diensten en kunt U geen games meer spelen waartoe U via dergelijke Diensten toegang had gekregen. In het geval dat een onderbreking van de Dienst van GameHouse u ervan weerhield om gebruik te maken van Uw diensten onder Uw account (waarvoor er geen openstaande rekeningen zijn), zal GameHouse naar eigen goeddunken ofwel Uw account terugbetalen of crediteren op Uw account.

1.6. Voor alle Diensten die via GameHouse.com worden aangeboden, kunt U specifieke details over uw GameHouse-account, inclusief eventuele gratis proefperioden, vinden door op "Mijn account" te klikken. We behouden ons het recht voor om Ons aanbod, inclusief abonnementen, te wijzigen, te beŽindigen of anderszins aan te passen.

1.7. U gaat ermee akkoord om GameHouse op de hoogte te stellen van problemen of discrepanties op het vlak van facturatie binnen de 90 dagen nadat ze voor het eerst op Uw rekeningoverzicht verschenen. Als U GameHouse hieromtrent niet binnen de 90 dagen contacteert, stemt U ermee in dat U afstand doet van Uw recht om dergelijke problemen of discrepanties te betwisten.

1.8. Wanneer Diensten van GameHouse worden aangeboden via platforms van derden, zoals de Apple App Store of Google Play, worden uw betalingen, facturen en annuleringen beheerst door de algemene voorwaarden van de deze platforms. GameHouse is niet verantwoordelijk voor facturen, annuleringen of terugbetalingen met betrekking tot dergelijke platforms van derden. In geval van vragen dient U rechtstreeks met de betrokken derden contact op te nemen. Voor mobiele toepassingen van GameHouse Original Stories kunt u uw abonnement opzeggen via Uw account in de Google Play Store, de Apple App Store of de plaats waar u het abonnement hebt gekocht.

1.9. Van tijd tot tijd kan GameHouse gratis speeltijd of gratis proefperioden aanbieden (gezamenlijk 'Gratis Proefperiode'), gevolgd door een betalend abonnement. Als een Gratis Proefperiode wordt aangeboden, worden de Gratis Proefperiode en de betalende abonnementsperiode gespecificeerd op het moment dat U zich aanmeldt. Gratis Proefperioden worden door GameHouse uitsluitend op promotionele basis aangeboden en GameHouse behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te bepalen of U in aanmerking komt voor gratis proefabonnement.

1.10. Bij het verstrijken van de Gratis Proefperiode die U naar eigen goeddunken van GameHouse wordt verstrekt, wordt U de periodieke (bijvoorbeeld wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse) vergoeding gefactureerd, tenzij U het abonnement vůůr het einde van de Gratis Proefperiode annuleert. Als U echter geen Betalingsmethode hebt opgegeven bij het aanmelden voor de Gratis Proefperiode, moet U eerst een Betalingsmethode opgeven voordat U toegang kunt krijgen tot de Diensten na afloop van de Gratis Proefperiode.

2. Virtuele Items


2.1. Bepaalde Diensten kunnen u de mogelijkheid bieden om een licentie te nemen op virtuele Items, zoals virtuele diamanten, virtuele goederen of andere virtuele valuta ("Virtuele Items") die in de Diensten kunnen worden gebruikt. Mogelijk moet U een vergoeding betalen om Virtuele Items te verkrijgen.

2.2. U ontvangt geen eigendomsbelangen in Virtuele Items. Met betrekking tot gekochte of geaccumuleerde Virtuele Items, ontvangt u slechts een beperkte, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om deze Virtuele Items te gebruiken binnen de toepasselijke Diensten. Virtuele Items mogen op geen enkele wijze worden overgedragen of doorverkocht voor commercieel gewin, inclusief, maar niet beperkt tot, elke directe verkoop of veilingservice. Virtuele Items kunnen niet worden gekocht of verkocht van een individu of een ander bedrijf via contanten, ruilhandel of andere transacties. Virtuele Items hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden gebruikt voor het kopen of gebruiken van producten of diensten anders dan voor de toepasselijke Diensten. Virtuele Items kunnen niet worden terugbetaald of geruild voor contant geld of een ander tastbaar item.

2.3. GameHouse kan uw Virtuele Items naar eigen goeddunken beheren, regelen, controleren, wijzigen of verwijderen en GameHouse zal hiervoor niet aansprakelijk zijn jegens U of iemand anders voor het uitoefenen van die discretie.

2.4. Alle Virtuele Items worden onvoorwaardelijk verbeurd verklaard als uw account om welke reden dan ook wordt beŽindigd of opgeschort, naar ons eigen goeddunken, of als GameHouse de toepasselijke Diensten of een deel of functie met betrekking tot Virtuele Items beŽindigt.

2.5. GameHouse is niet aansprakelijk ingeval van hacking of verlies van Uw Virtuele Items. GameHouse heeft geen verplichting jegens U en zal Uw Virtuele Items niet vergoeden wanneer die verloren zijn gegaan door Uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Diensten en Tarieven Wijzigen


3.1. GameHouse kan, na U hiervan in kennis te stellen, de voorwaarden van deze Overeenkomst herzien, inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke Tarieven of de inhoud en aard van de Diensten. Als GameHouse deze Overeenkomst wijzigt, kunt U Uw gebruik van de Diensten stopzetten.

3.2. Ook GameHouse kan deze Overeenkomst en de Diensten op elk moment stopzetten, mits zij U hiervan op de hoogte brengen. Als ťťn van deze gebeurtenissen zich zou voordoen, hebt u het recht om de Diensten te ontvangen voor elke periode waarvoor U al hebt betaald of moet U een pro rata terugbetaling ontvangen, bepaald naar eigen goeddunken door GameHouse.

3.3. GameHouse kan een kennisgeving per e-mail sturen of de wijzigingen op onze Website bekendmaken. U erkent en gaat ermee akkoord dat een kennisgeving per e-mail of het publiceren van de kennisgeving op onze website voldoende is als kennisgeving.

3.4. Als u niet voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, wordt deze Overeenkomst automatisch en onmiddellijk beŽindigd zonder dat GameHouse verplicht is U op de hoogte te stellen van deze beŽindiging.

3.5. Zodra de beŽindiging door U of door GameHouse onder deze Overeenkomst heeft plaatsgevonden, dient u het gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken. Uw verplichting om opgebouwde kosten te betalen, blijft van kracht na beŽindiging van deze Overeenkomst.

3.6. GameHouse behoudt zich het recht voor om de Tarieven of onderdelen ervan aan te passen, op elke manier en op elk moment zoals Wij dat naar eigen en absolute goeddunken kunnen bepalen. Met uitzondering van wat uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst, worden eventuele kostenwijzigingen in Uw Diensten van kracht nadat U een kennisgeving per e-mail heeft ontvangen.

4. Licentieverlening voor de Diensten


GameHouse verleent U een niet-exclusieve, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om de Diensten en alle gerelateerde documentatie ("Documentatie") voor Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken.

5. Licentiebeperkingen


5.1. Het is niet toegelaten om: (i) de toestemming te geven aan andere personen om de Diensten te gebruiken, behalve voor zover toegestaan volgens de voorwaarden van de Overeenkomst; (ii) afgeleide werken te wijzigen, vertalen, verwijderen, wissen, uit elkaar halen (behalve voor zover deze beperking bij wet uitdrukkelijk is verboden) of aan te maken of te zorgen voor valse hoge scores op basis van de Diensten of Documentatie; (iii) de Diensten of Documentatie kopiŽren (behalve voor back-up- of archiveringsdoeleinden); (iv) rechten op de Diensten of Documentatie verhuren, leasen of op een andere manier overdragen; (v) misbruik maken van de Betalingsmethode zodat U de betaling of terugbetaling voor de Diensten of games die u hebt gedownload niet voltooit, ongeacht of U gebruik gemaakt hebt van de Diensten of de game(s); of (vi) eigendomskennisgevingen of labels op de Diensten of Documentatie verwijderen.

5.2. U gaat ermee akkoord dat U de Diensten en Documentatie alleen zult gebruiken op een manier die voldoet aan alle toepasselijke wetten in de rechtsgebieden waarin U de Diensten en Documentatie gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, toepasselijke beperkingen met betrekking tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

5.3. U mag de Diensten alleen gebruiken voor Uw persoonlijke, niet-commerciŽle doeleinden. U mag de Diensten op geen enkele manier gebruiken om commerciŽle diensten of toepassingen, volledig of als onderdeel, aan te bieden. KopieŽn van inhoudsbestanden, inclusief, maar niet beperkt tot, uitvoerbare gamebestanden, bijbehorende gamebestanden of andere gamegerelateerde informatie die worden gedownload, gekopieerd of afgespeeld met behulp van de Diensten en die worden beschermd door de auteursrechtenwetgeving of gerelateerde wetgeving van enige jurisdictie, zijn uitsluitend voor Uw eigen persoonlijk gebruik en mogen niet worden verspreid onder derden of buiten Uw normale kring van familie en kennissen worden afgespeeld.

5.4. U mag de Diensten niet gebruiken in, of in combinatie met, enig apparaat, programma, service of poging om technologische maatregelen te omzeilen die gebruikt worden om de toegang te verkrijgen tot of de rechten op een inhoudsbestand of ander werk beschermd door de auteursrechtenwetgeving van enige jurisdictie.

6. Online Gedrag


6.1. De Diensten kunnen mogelijkheden bevatten om te chatten of deel te nemen aan blogs, message boards, online fora en andere functies die U de mogelijkheid bieden om links, tekst, foto's, grafische afbeeldingen of ander materiaal ("Gebruikersinhoud") te creŽren, voor te stellen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren of te verspreiden naar de wereld ("Fora").

6.2. U moet mogelijk inloggen op uw GameHouse-account om toegang te krijgen tot onze Fora. GameHouse behoudt zich het recht voor om Uw account op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te schorsen of te beŽindigen. GameHouse behoudt zich ook het recht voor om U het toekomstige gebruik van de Fora te weigeren.

6.3. Alle Gebruikersinhoud die door U op een forum is geplaatst, is Uw verantwoordelijkheid. U mag de Diensten niet gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving. U mag niet, en stemt ermee in geen Gebruikersinhoud te plaatsen of te verzenden die de rechten of de waardigheid van een derde partij schendt, inclusief contract-, privacy-, publiciteits- of intellectuele eigendomsrechten; die bedrieglijk, onwaar, intimiderend, lasterlijk, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, hatelijk, onverdraagzaam, racistisch of pornografisch is; een strafbaar feit zou vormen of aanmoedigen; virussen, wormen of soortgelijke software bevat; of persoonlijke informatie over een andere persoon omvat zonder de toestemming van die persoon.

6.4. U stemt ermee in om Uw identiteit niet na te bootsen of valselijk te vermelden of te vertegenwoordigen.

6.5. U gaat ermee akkoord niet deel te nemen aan activiteiten die op enige manier gebeurtenissen, toernooien, puntgeneratie, software, hardware, servers, netwerken of andere apparatuur verstoren, beperken of vernietigen.

6.6. U gaat ermee akkoord geen datamining-tools of automatiseringstools zoals spiders, crawlers, scripts, bots of een geautomatiseerde methode voor het registreren van informatie te gebruiken of u aan te melden voor accounts op Fora of Websites. U stemt ermee in om geen ongevraagde massamailing of "spamming" uit te voeren of te vergemakkelijken.

6.7. De Fora mogen alleen op niet-commerciŽle wijze worden gebruikt. Zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van GameHouse is het niet toegelaten materiaal te verspreiden of te publiceren dat een verleiding, promotie of reclame voor goederen of diensten bevat. U stemt ermee in om geen persoonlijke gegevens over anderen te verzamelen voor onwettige of commerciŽle doeleinden.

6.8. Door Gebruikersinhoud te plaatsen op een forum, verleent of garandeert U dat alle eigenaars van dergelijke Gebruikersinhoud uitdrukkelijk aan GameHouse en zijn gelieerde ondernemingen een volledig betaalde, royaltyvrije, niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde, onvoorwaardelijke, eeuwigdurende licentie hebben verleend om al deze Gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiekelijk te vertonen en uit te voeren en/of om dergelijke materialen op te nemen in andere werken in elke vorm, media, technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld, inclusief (i) om afgeleide werken van een Gebruikersinhoud te maken of te hebben gemaakt, (ii) om de naam en gelijkenis te gebruiken van een persoon die genoemd wordt of opgenomen is in dergelijke Gebruikersinhoud in verband met enig gebruik van de Gebruikersinhoud en eventuele afgeleide werken, en (iii) om een licentie en een sublicentie te geven aan derden, te verkopen, verhuren, leasen of lenen van Gebruikersinhoud en afgeleide werken; dit alles zonder een verwachting van compensatie, anders dan het recht op toegang tot en gebruik van de Diensten krachtens de Overeenkomst.

6.9. GameHouse en aan haar gelieerde ondernemingen hebben het recht, maar niet de verantwoordelijkheid, om Gebruikersinhoud die volgens GameHouse schadelijk, aanstootgevend of anderszins in strijd is met de Overeenkomst te controleren of te verwijderen, zonder aansprakelijkheid jegens U.

6.10. U begrijpt dat U mogelijk wordt blootgesteld aan Gebruikersinhoud die onfatsoenlijk, expliciet, aanstootgevend of anderszins in strijd is met de Overeenkomst. GameHouse of gelieerde bedrijven bieden accounthouders de mogelijkheid om dergelijke Gebruikersinhoud te markeren. We moedigen u aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid om Gebruikersinhoud te markeren. U stemt ermee in dat GameHouse en haar gelieerde ondernemingen op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor Gebruikersinhoud of voor enige schade of verlies dat daaruit voortvloeit.

6.11. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die door derde partijen op de Fora worden uitgedrukt of geplaatst, zijn die van de respectievelijke auteurs en niet van GameHouse of zijn Gelieerde Ondernemingen. GameHouse en zijn Gelieerde Ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid daarvan. GameHouse en zijn Gelieerde Ondernemingen geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de Fora.

7. Softwareverbeteringen


Deze Overeenkomst verleent U geen enkel recht op verbeteringen of updates die mogelijks beschikbaar zijn voor ťťn van de Diensten.

8. BŤta of andere Voorlopige Versies


8.1. Als de Diensten of games die via de Diensten worden aangeboden een bŤta-, alfa- of andere voorlopige versie ('Voorlopige Software') zijn, zijn de voorwaarden van dit Hoofdstuk van toepassing.

8.2. Uw licentie voor het gebruik van de Voorlopige Software vervalt 45 dagen na de installatie (of enige andere periode zoals aangegeven door de Voorlopige Software), waarna de Software mogelijks niet meer functioneert.

8.3. De Voorlopige Software die U ontvangt, kan meer of minder functies bevatten dan de commerciŽle versie van de Diensten die GameHouse van plan is te verspreiden. Hoewel GameHouse van plan is een commerciŽle versie van de Voorlopige Software te verspreiden, behoudt GameHouse zich het recht voor om op elk moment geen commerciŽle release uit te brengen of, indien vrijgegeven, om kenmerken, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, lanceringsdata, algemeen beschikbaarheid of andere kenmerken van de commerciŽle release te wijzigen.

8.4. U gaat ermee akkoord dat de Voorlopige Software niet geschikt is voor productiegebruik en fouten kan bevatten die de goede werking ervan beÔnvloeden. U gaat ermee akkoord dat U niets zult doen om de functies te omzeilen of te vernietigen die zijn ontworpen om de Voorlopige Software te laten stoppen nadat de licentie is verlopen.

9. Beheersysteem voor Digitale Rechten ("DRM's")


9.1. De Diensten kunnen een DRM van GameHouse of van een derde bevatten als plug-in-componenten die onderworpen zijn aan hun eigen licentieovereenkomsten. DRM's zijn ontworpen om intellectuele eigendomsrechten in de gekochte digitale inhoud te beheren en te handhaven. U mag geen actie ondernemen om de beveiligings- of inhoudsgebruiksregels te omzeilen of te negeren die door de DRM of de Diensten worden geboden of afgedwongen.

9.2. DRM's kunnen Uw bevoegdheid om relevante inhoud te gebruiken mogelijk herroepen, zoals een licentie-update van de DRM van GameHouse of de derde op basis van communicatie met de toepasselijke licentiedienst. GameHouse is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de werking van de DRM van derden, inclusief het herroepen van Uw inhoud. GameHouse is niet verantwoordelijk voor mededelingen aan of van een DRM-provider van een derde partij, noch voor het verzamelen of gebruiken van informatie door DRM's van derden.

9.3. U stemt in met de communicatie die is ingeschakeld en/of wordt uitgevoerd door de DRM, inclusief automatische updating van de DRM zonder verdere kennisgeving. U stemt ermee in om GameHouse te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim met betrekking tot Uw gebruik van een DRM van derden.

9.4. U erkent en gaat ermee akkoord dat om de integriteit van bepaalde inhoud van derden te beschermen, GameHouse of haar leveranciers en licentiegevers kunnen zorgen voor de beveiligingsupdates van de Diensten die automatisch worden gedownload en op Uw computer worden geÔnstalleerd. Dergelijke beveiligingsgerelateerde updates kunnen de Diensten (en andere software op Uw computer die specifiek afhankelijk is van de Diensten) nadelig beÔnvloeden, waaronder het uitschakelen van Uw mogelijkheid om "beveiligde" inhoud te kopiŽren en/of af te spelen, d.w.z. inhoud die wordt beschermd door DRM. In een dergelijk geval zullen GameHouse en/of haar leveranciers en licentiegevers redelijke inspanningen leveren om onmiddellijk berichten op de GameHouse-website te plaatsen, met de nodige uitleg over de beveiligingsupdate en instructies aan eindgebruikers voor het verkrijgen van nieuwe versies of verdere updates van de Diensten die de toegang tot beveiligde inhoud en gerelateerde functies herstellen. GameHoue is niet aansprakelijk in verband met schade die voortvloeit uit de beveiligingsupdates, tenzij de eindgebruiker de intentie of grove nalatigheid van GameHouse bewijst.

9.5. De Diensten kunnen bestaan uit een online game manager applicatie ("Games Manager") die samen met een downloadbare game op Uw toestel zal worden geÔnstalleerd. Door de Diensten te installeren en/of te gebruiken, stemt U in met de installatie van de Games Manager en diens communicatie met de servers van GameHouse. De Games Manager communiceert met de DRM en de Website om U toegang te verlenen en te voorzien van informatie over uw vorige downloadbare game-installaties en de status van testversies.

10. Titel


GameHouse en/of haar leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in en voor de Diensten, inclusief de Website, downloadbare spellen en Documentatie. De Website wordt beschermd door de toepasselijke auteursrechtwetten. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op en voor de inhoud die via de Diensten wordt geopend, inclusief de inhoud die is opgenomen in de mediademonstratiebestanden van de Website en eventuele inhoud van derden, worden bewaard door de betreffende eigenaar van de inhoud en kunnen worden beschermd door toepasselijke auteursrechtwetten of andere wetgeving. Deze licentie geeft U geen rechten op dergelijke inhoud.

11. Disclaimer op Garanties en Beperking van Aansprakelijkheid


11.1. DE DIENSTEN WORDEN VERLEEND "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE MET UITZONDERING VAN ZOALS HIERONDER VERMELD. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERWERPT GAMEHOUSE ALLE GARANTIES; INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. GAMEHOUSE GEEFT GEEN VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN DOCUMENTEN DIE NAUWKEURIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZOUDEN ZIJN OF DAT ELK GEBREK ZOU KUNNEN WORDEN HERSTELD, MAAR GAMEHOUSE ZAL ECHTER, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, DE GEBREKKIGE DIENSTEN HERSTELLEN OF VERVANGEN.

11.2. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN GAMEHOUSE OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE SCHADE WELKE DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR HET VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER FINANCIEEL VERLIES) ALS GEVOLG VAN DEZE OVEREENKOMST, HET GEBRUIK ERVAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS GAMEHOUSE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, TENZIJ DE EINDGEBRUIKER DE INTENTIE OF GROTE NALATIGHEID VAN GAMEHOUSE KAN AANTONEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GAMEHOUSE VOOR EVENTUELE DIRECTE SCHADE ZAL NIET MEER ZIJN DAN DE KOSTEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE DIENSTEN. OMDAT SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

12. Schadeloosstelling


12.1. Diensten zijn alleen bedoeld voor gebruik met media met de juiste licentie, inhoud en middelen om inhoud te creŽren. Het is Uw verantwoordelijkheid om na te gaan of auteursrechten, patenten of andere licenties nodig zijn en om dergelijke licenties te verkrijgen voor het aanbieden en/of creŽren, comprimeren of downloaden van dergelijke media en inhoud.

12.2. U stemt ermee in alleen die materialen te downloaden, te installeren en af te spelen waarvoor U over de benodigde patenten, auteursrechten en andere toestemmingen, licenties en/of machtigingen beschikt.

12.3. U stemt ermee in om GameHouse, haar functionarissen, directeurs en werknemers schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen tegen enigerlei verlies, schade, boetes en onkosten (inclusief honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met (i) claims die U hebt bekeken, gedownload, geÔnstalleerd, gekopieerd of verzonden. (ii) alle materialen (met uitzondering van materialen geleverd door GameHouse) in verband met de Diensten in strijd met de rechten van een andere partij of in overtreding van enige wet zijn, of (iii) enige overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

13. BeŽindiging


13.1. Deze Overeenkomst wordt automatisch en onmiddellijk beŽindigd als U de beperkingen van de licentieverlening overschrijdt, DRM omzeilt of buiten werking stelt, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van GameHouse of van een derde partij die inhoud voor de Diensten levert.

13.2. Er is geen kennisgeving vereist van GameHouse om een dergelijke beŽindiging te bewerkstelligen.

13.3. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beŽindigen door GameHouse schriftelijk op de hoogte te stellen van de beŽindiging. Bij beŽindiging van deze Overeenkomst dient U het gebruik van de Diensten onmiddellijk stop te zetten, met uitzondering van de downloadbare spellen die U op permanente basis hebt gekocht.

13.4. Uw verplichting om opgebouwde kosten en schadevergoeding te betalen, blijft onverminderd van kracht na beŽindiging van deze Overeenkomst.

14. Geen Toewijzing


Deze Overeenkomst is voor U persoonlijk en mag niet worden toegewezen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GameHouse.

15. Kennisgeving


15.1. Van tijd tot tijd kan GameHouse U e-mails sturen met een beschrijving van de nieuwste inhoud en hoe hiertoe toegang krijgt. U kunt zich afmelden voor deze e-mails door naar uw accountinstellingen te gaan of door op de link Uitschrijven te klikken in de e-mail die u van GameHouse ontvangt.

15.2. Zelfs als u zich uitschrijft voor e-mails met betrekking tot onze nieuwste inhoud, blijft U mogelijks e-mails ontvangen met betrekking tot de Diensten die onder deze Overeenkomst worden verleend en die wij belangrijk achten, zoals een wijziging van de Bijdragen. Als U deze e-mails ook niet wilt ontvangen, kunt u de Diensten op elk gewenst moment stopzetten zoals bepaald in deze Overeenkomst.

16. Toepasselijke Wetgeving en Arbitrage


KLIK HIER OM DE BEPALINGEN VAN DE ARBITRAGE- EN GESCHILLENBESLECHTING, DIE HIERBIJ ALS REFERENTIE WORDEN TOEGEVOEGD, TE BEKIJKEN. LEES DIE BEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR. ZIJ BEŌNVLOEDEN DE MANIER WAAROP ENIGE CLAIM OF GESCHIL TUSSEN U EN REALNETWORKS WORDT OPGELOST.

17. Volledige Overeenkomst


17.1. Deze Overeenkomst en haar Stukken en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons, niettegenstaande enige afwijking met een aankooporder of een ander door U ingediend schriftelijk instrument, ongeacht of dit formeel door GameHouse is afgewezen of niet. Het aanvaarden van een aankooporder dat U plaatst, wordt uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van Uw instemming met de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet. De bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst kunnen door U niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk en ondertekend door U en een geautoriseerde vertegenwoordiger van GameHouse.

17.2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, wordt deze bepaling slechts hervormd voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar en geldig te maken, en een dergelijke beslissing heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van die bepaling onder andere omstandigheden, of van de overige bepalingen hiervan onder alle omstandigheden.

17.3. Deze Overeenkomst wordt niet beheerst door het VN-Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten van Roerende Zaken, waarvan de toepassing hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten.