We hebben onze servicevoorwaarden en privacybeleid bijgewerkt. Houd er rekening mee dat we cookies op onze site gebruiken zodat we je de beste ervaring kunnen bieden

Houd er rekening mee dat dit document automatisch is vertaald. Raadpleeg de Engelse versie voor een duidelijk en nauwkeurig begrip van dit document.

REALNETWORKS FUSIE

RealNetworks, Inc. ("Real") voltooide op 21 december 2022 een "going private" fusietransactie waarbij Real fuseerde met en in RealNetworks LLC. Als gevolg van deze fusie heeft RealNetworks LLC ("RealNetworks") alle rechten en plichten van Real overgenomen en zal het blijven opereren vanuit het hoofdkantoor op 1501 First Avenue South, Suite 600, Seattle WA 98134. Er zullen geen wijzigingen zijn in de diensten die RealNetworks en zijn gelieerde ondernemingen (waaronder GameHouse en Zylom) bieden, of de toewijding van RealNetworks om de allerbeste service te bieden aan zijn klanten, partners, leveranciers en werknemers. Er zijn en zullen ook geen wijzigingen zijn in de manier waarop we omgaan met gegevens en de persoonlijke informatie van onze klanten, partners, leveranciers en werknemers als gevolg van deze transactie; RealNetworks en zijn privacypraktijken en -procedures, zoals beschreven in zijn Privacybeleid, blijven een prioriteit, met dezelfde mate van zorg en hetzelfde niveau van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Er is op dit moment geen actie vereist van klanten, partners, leveranciers of werknemers van RealNetworks, behalve het bijwerken van de bedrijfsnaam naar RealNetworks LLC. Neem voor aanvullende informatie of vragen over de fusie contact op met RealNetworks via legal@realnetworks.com.