Vi har uppdaterat våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy. Var medveten om att vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse

TJÄNSTEVILLKOR FÖR GAMEHOUSE

Senaste uppdaterade 22 december 2022

Om GameHouses villkor


Läs dessa tjänstevillkor noggrant innan du använder de produkter och tjänster som erbjuds av GameHouse, som är spelavdelningen hos RealNetworks LLC GameHouse erbjuder produkter och tjänster (tillsammans kallade "tjänsterna") genom GameHouse.com, Zylom.com, webbutiker för mobilapplikationer, till exempel Google Play och Apples App Store, samt övriga webbplatser och plattformar från tredje part. Dessa tjänstevillkor reglerar din användning av tjänsterna när dessa tjänstevillkor har anslagits där du kommer åt, laddar ned eller på annat sätt använder våra tjänster. I dessa tjänstevillkor kallas GameHouse.com och Zylom.com gemensamt för "webbplatsen". Mobilapplikationerna kallas "GameHouse Original Stories".

Dessa tjänstevillkor utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig ("du/dig" eller "din/ditt/dina") och RealNetworks LLC ("GameHouse", "vi/oss" eller "vår/vårt/våra"). Genom att klicka på knappen "Godkänn", eller genom nedladdning, åtkomst eller annan användning av tjänsterna, samtycker du till att vara bunden av dessa tjänstevillkor och de villkor och bestämmelser som inlemmats i dem genom hänvisning, inklusive alla regler, bestämmelser, riktlinjer och vägledningar som kan gälla för användningen av tjänsterna (tillsammans kallade "avtalet"). Om du inte samtycker till denna överenskommelse får du inte ha åtkomst till, ladda ned eller på annat sätt använda tjänsterna.

DESSA TJÄNSTEVILLKOR OMFATTAR ETT OBLIGATORISKT FÖRFARANDE FÖR SKILJEDOM OCH TVISTLÖSNING SOM BESKRIVS I EN TEXT SOM KAN LÄSAS GENOM ATT klicka här. LÄS NOGGRANT DESSA VILLKOR FÖR SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH TVISTLÖSNING, EFTERSOM DET SÄTT VARPÅ RÄTTSLIGA ANSPRÅK ELLER TVISTER MELLAN DIG OCH GAMEHOUSE SKA AVGÖRAS REGLERAS AV BESTÄMMELSERNA OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH TVISTLÖSNING, VILKA INLEMMAS HÄRI GENOM EN HÄNVISNING.

Vår integritetspolicy reglerar insamling och användning personuppgifter i samband med användningen av de tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal. Klicka här för att läsa GameHouses integritetspolicy.

Om du är kund sedan tidigare kan du klicka här för att läsa villkor och bestämmelser som gäller FunPass-medlemskap, FunTicket-medlemskap samt GameHouse Club Fun Tickets.

1. Kontoregistrering och användning av våra tjänster


1.1. Vissa tjänster kräver att du registrerar ett konto hos GameHouse. Genom att registrera ett konto hos GameHouse samtycker du till att förse GameHouse med riktiga och fullständiga uppgifter om dig själv, och att hålla dessa uppgifter aktuella. Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord, användarnamn och samtliga aktiviteter som försiggår under ditt konto. GameHouse förbehåller sig rätten att avsluta din åtkomst till tjänsterna och/eller ditt GameHouse-konto, av vilket skäl som helst, till exempel aktivitet som förekommer i förhållande till ditt GameHouse-konto och som innebär en överträdelse av dessa tjänstevillkor.

1.2. Du får inte inneha fler än ett konto eller komma åt tjänsterna genom fler än ett socialt nätverk vid något enskilt tillfälle.

1.3. Genom åtkomst till tjänsterna intygar du (i) att du är minst 18 år gammal och, (ii) om du är mellan 13 och 18 år gammal (eller mellan 16 och 18 år och bor inom den europeiska unionen), att du har fått samtycke från en förälder eller vårdnadshavare som har läst och godkänt detta avtal. Använd inte tjänsterna om du är yngre än 13 år (eller yngre 16 år och bor inom den europeiska unionen). I alla händelser intygar du att du är äldre än den ålder som fastställts i ditt lands lagstiftning, om krav på samtycke från förälder eller vårdnadshavare för att ingå detta avtal, och om du inte uppnått denna ålder får du inte använda tjänsterna.

1.4. Du får inte hyra ut, sälja, byta, skänka eller testamentera eller på annat sätt överlåta konton utan skriftligt medgivande från GameHouse.

1.5. Vissa tjänsteerbjudanden är avhängiga att du betalar avgifter, antingen engångsavgifter eller återkommande abonnemangsavgifter (sammantaget kallade "avgifter"). Dessa avgifter uppges vid den inledande anmälan till sådana tjänster. Du måste förse GameHouse med en aktuell, giltig och godtagbar betalningsmetod (som kan uppdateras från tid till annan, "betalningsmetod") för att använda dessa tjänster. Engångsavgifter debiteras vid köptillfället medan abonnemangsavgifter debiteras löpande (till exempel per vecka, månad, kvartal eller år) för den aktuella abonnemangsperioden, i enlighet med det aktuella tjänsteerbjudandet, till dess att du säger upp abonnemanget. Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang genom att logga in på ditt konto ("kontot") och välja alternativet "Cancel my Subscription" (säg upp mitt abonnemang). Du kan också säga upp ditt abonnemang genom att kontakta GameHouse på accountservices@gamehouse.com. Inga gjorda betalningar återbetalas och ingen återbetalning eller kreditering sker för delvis utnyttjade abonnemangsperioder. Om du säger upp abonnemanget innan abonnemangsperioden har löpt ut, kommer GameHouse inte att återbetala någon kvarvarande andel av dina avgifter, inklusive eventuella minimibelopp som redan debiterats kontot eller den fortlöpande debitering som krävs för att fullgöra den aktuella abonnemangsperioden. För att säkerställa att ingen debitering ska ske via din betalningsmetod för nästa debiteringsperiod/abonnemangsperiod måste du säga upp ditt abonnemang senast två dagar före början av den påföljande schemalagda debiteringsperioden/abonnemangsperioden. Efter att du har sagt upp ditt abonnemang kommer du att ha tillgång till tjänsterna och kunna spela alla de spel som du har haft tillgång till via tjänsterna, fram till slutet av den gällande abonnemangsperioden. Så snart uppsägningen träder i kraft kommer du däremot inte längre att ha tillgång till dessa tjänster, och du kommer inte längre att kunna spela några av de spel som du tidigare har haft tillgång till via dessa tjänster. GameHouse kommer, efter eget gottfinnande, antingen att göra en återbetalning eller kreditera ditt konto, i händelse av att ett avbrott i GameHouses tjänst hindrat dig från att utnyttja dina tjänster genom ett oinskränkt konto.

1.6. För alla tjänster som erbjuds via GameHouse.com kan du hitta specifika upplysningar om ditt GameHouse-konto, däribland eventuella kostnadsfria provperioder, genom att klicka på "Mitt konto". Vi förbehåller oss rätten att ändra, avsluta eller på annat sätt förändra våra erbjudanden, däribland våra olika abonnemangsformer.

1.7. Du samtycker till att meddela GameHouse om alla debiteringsproblem eller avvikelser inom 90 dagar från det att de först blivit synliga på ditt kontoutdrag. Om du inte inom 90 dagar uppmärksammar GameHouse på dem, samtycker du till att avsäga dig rätten att klaga över dessa problem eller avvikelser.

1.8. När GameHouses tjänster erbjuds genom tredjepartsplattformar, till exempel Apples App Store eller Google Play, kommer dina betalningar, debiteringar och uppsägningar att regleras av de villkor och bestämmelser som gäller dessa tredjepartsplattformar. GameHouse ansvarar inte för debiteringar, uppsägningar eller återbetalningar som rör dessa tredjepartsplattformar, och du måste kontakta de aktuella tredjepartsplattformarna vid dylika frågor. För mobilapplikationerna GameHouse Original Stories, kan du säga upp ditt abonnemang genom ditt konto hos Google Play, Apples App Store eller annat ställe där du köpt abonnemanget.

1.9. Från tid till annan kan GameHouse erbjuda kostnadsfria spel eller kostnadsfria provperioder (tillsammans kallade "kostnadsfri provperiod") som åtföljs av ett betalt abonnemang. Om en kostnadsfri provperiod erbjuds, ska den kostnadsfria provperioden och den betalda abonnemangsperioden anges vid anmälningstillfället. Kostnadsfria provperioder erbjuds av GameHouse endast i marknadsföringssyfte och GameHouse förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra om du har rätt till en kostnadsfri provperiod.

1.10. Vid utgången av den kostnadsfria provperioden, som GameHouse efter eget gottfinnande har tillhandahållit, kommer du att debiteras den löpande avgiften (t.ex. varje vecka, månad, kvartal eller år) såvida du inte säger upp abonnemanget innan den kostnadsfria provperioden är slut. Om du däremot inte angett en betalningsmetod, i samband med anmälan för den kostnadsfria provperioden, måste du ange en betalningsmetod innan du åter kan få tillgång till tjänsterna, efter att den kostnadsfria provperioden löpt ut.

2. Virtuella artiklar


2.1. Vissa tjänster kan låta dig licensiera virtuella artiklar, till exempel virtuella diamanter, virtuella varor eller annan virtuell valuta ("virtuella artiklar") som kan användas inom ramen för tjänsterna. För att skaffa virtuella artiklar kan du behöva betala en avgift.

2.2. Du har inte äganderätten till någon virtuell artikel. För de virtuella artiklar som köpts eller ansamlats medges du endast en begränsad, ej överlåtlig, upphävbar licens att använda dessa virtuella artiklar inom ramen för de aktuella tjänsterna. Virtuella artiklar får inte på något sätt överföras eller återförsäljas i kommersiellt syfte, till exempel genom direktförsäljning eller via en auktionstjänst. Virtuella artiklar får inte köpas från eller säljas till någon enskild person eller annat företag mot kontant betalning, genom byteshandel eller annan affärstransaktion. Virtuella artiklar har inget monetärt värde och kan inte användas för att köpa eller utnyttja produkter eller tjänster annat än inom ramen för de aktuella tjänsterna. Virtuella artiklar kan inte återbetalas eller bytas mot kontanter eller annan materiell tillgång.

2.3. GameHouse får efter eget gottfinnande hantera, reglera, kontrollera, modifiera eller eliminera dina virtuella artiklar, och GameHouse har ingen ansvarsskyldighet gentemot dig till följd av att ha utövat denna bestämmanderätt.

2.4. Alla virtuella artiklar förverkas ovillkorligen om ditt konto avslutas eller av någon anledning stängs av, enligt vårt gottfinnande, eller om GameHouse lägger ned de aktuella tjänsterna eller någon avdelning eller funktion som rör virtuella artiklar.

2.5. GameHouse har ingen ansvarsskyldighet vid dataintrång eller förlust av dina virtuella artiklar. GameHouse har ingen skyldighet gentemot dig, och kommer inte att återbetala dig, för virtuella artiklar gått förlorade till följd av att du brutit mot dessa tjänstevillkor.

3. Ändring av tjänster och avgifter


3.1. GameHouse kan revidera villkoren i detta avtal, till exempel i fråga om gällande avgifter eller tjänsternas innehåll och natur, sedan du meddelats om revideringen. Om GameHouse ändrar detta avtal har du rätt att sluta använda tjänsterna.

3.2. GameHouse har också rätt att när som helst säga upp avtalet och tjänsterna efter att ha meddelat dig. Om någon av dessa händelser inträffar har du rätt att erhålla tjänsterna under den period som du redan betalat för, eller få en proportionell återbetalning, efter GameHouses eget gottfinnande.

3.3. GameHouse kan meddela detta via e-post eller genom att publicera ändringarna på vår webbplats. Du bekräftar och samtycker till att ett tillräckligt meddelande utgörs antingen av ett meddelande via e-post eller av publicering av meddelandet på vår webbplats.

3.4. Vid underlåtelse att iaktta något av villkoren i detta avtal kommer avtalet automatiskt och omedelbart att sägas upp utan att GameHouse behöver lämna något meddelande för att uppsägningen ska verkställas.

3.5. Så snart uppsägning har skett enligt detta avtal, antingen av dig själv eller av GameHouse, ska du omedelbart sluta att använda tjänsterna. Din skyldighet att betala upplupna avgifter kvarstår efter en eventuell uppsägning av detta avtal.

3.6. GameHouse förbehåller sig rätten att justera avgifterna eller delar därav, på det sätt och vid den tidpunkt som vi helt och hållet själva bestämmer. Utöver vad som i övrigt uttryckligen stadgas i detta avtal ska eventuella ändringar av avgifterna för dina tjänster träda i kraft efter att du meddelats via e-post.

4. Beviljande av licens för tjänsterna


GameHouse beviljar dig en icke-exklusiv, begränsad, återkallelig, ej överlåtlig licens att använda tjänsterna och all tillhörande dokumentation ("dokumentationen") för eget, icke-kommersiellt bruk.

5. Licensens begränsningar


5.1. Du får inte: (i) låta andra personer använda tjänsterna utöver den omfattning som medges av avtalets villkor; (ii) ändra, översätta, rekonstruera, dekompilera, bakåtassemblera (annat än i den mån som denna begränsning uttryckligen är förbjuden enligt lag) eller skapa bearbetade verk eller fingerade poängrekord baserat på tjänsterna eller dokumentationen; (iii) kopiera tjänsterna eller dokumentationen (annat än i säkerhetskopierings- eller arkivsyfte); (iv) hyra ut eller på annat sätt överlåta rättigheterna till tjänsterna eller dokumentationen; (v) missbruka betalningsmetoden så att du inte genomför betalningen eller återtar betalningen för tjänsterna eller något spel som du laddat ned, oavsett om du har haft åtkomst till tjänsterna eller spelat det aktuella eller ej; eller (vi) avlägsnar äganderättsligt skyddade meddelanden eller märkningar i tjänsterna eller dokumentationen.

5.2. Du samtycker till att använda tjänsterna och dokumentationen endast på ett sätt som uppfyller alla tillämpliga lagar i de jurisdiktioner där du använder tjänsterna och dokumentationen. Detta innefattar bland annat tillämpliga restriktioner som rör upphovsrätt och annan immateriell äganderätt.

5.3. Du får endast använda tjänsterna för eget, icke-kommersiellt bruk. Du får inte på något sätt använda tjänsterna för att tillhandahålla någon kommersiell tjänst eller applikation eller del därav. Kopior av innehållsfiler, däribland körbara programfiler, tillhörande programfiler eller annan spelrelaterad information som laddas ned, kopieras eller spelas med hjälp av tjänsterna, och som skyddas av upphovsrättslagstiftning eller anknutna lagar i någon jurisdiktion, är avsedda endast för eget bruk och får inte spridas till tredje part eller uppföras utanför din vanliga umgängeskrets av familj och bekanta.

5.4. Du får inte använda tjänsterna i eller med hjälp av någon apparat, programvara, tjänst eller försök ägnade att kringgå tekniska åtgärder avsedda att kontrollera åtkomsten till, eller rättigheterna till, en innehållsfil eller annat verk som skyddas enligt upphovsrättslagstiftningen i någon jurisdiktion.

6. Uppförande på nätet


6.1. Tjänsterna kan omfatta möjligheter att chatta eller medverka i bloggar, anslagstavlor, nätforum och andra funktioner som ger dig möjligheten att skapa, skicka in, posta, visa, överföra, uppföra, publicera eller distribuera till världen ("forum") länkar, texter, foton, bilder eller annat material ("användargenererat innehåll").

6.2. Du kan behöva logga in på ditt GameHouse-konto för att få åtkomst till våra forum. GameHouse förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande stänga av eller avsluta ditt konto. GameHouse förbehåller sig även rätten att neka dig framtida användning av forumen.

6.3. All publicering av användargenererat innehåll i forum sker på ditt eget ansvar. Du får inte använda tjänsterna på något sätt som strider mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Du får inte, och samtycker till att inte, publicera eller överföra något användargenererat innehåll som inkräktar på tredje parts rättigheter eller värdighet, inklusive avtal, integritet, publicitet, eller immateriella rättigheter; är vilseledande, osant, trakasserande, förolämpande, nedsättande, smädligt, otillbörligt, hotfullt, skadligt, obscent, oanständigt, hatiskt, trångsynt, rasistiskt eller pornografiskt; som innebär eller uppmanar till brott; innehåller virus, maskar eller liknande programvara; eller innehåller personuppgifter om annan person som inte gett sitt samtycke.

6.4. Du samtycker till att inte utge dig för att vara någon annan och att inte lämna felaktiga uppgifter om din identitet.

6.5. Du samtycker till att inte ägna dig åt någon aktivitet som på något sätt stör, begränsar eller förstör evenemang, turneringar, poängsamlande, programvara, hårdvara, servrar, nätverk eller annan utrustning.

6.6. Du samtycker till att inte använda verktyg för datautvinning eller automatisering, såsom spindlar, crawlers, skript, bottar eller annan automatiserad metod för registrering av information eller anmälan av konton för forum eller webbplatser. Du samtycker till att inte ägna dig åt eller underlätta sändning av oönskade massutskick av e-post eller att skicka "skräppost".

6.7. Forumen får endast användas på ett icke-kommersiellt sätt. Du får inte, utan uttryckligt medgivande från GameHouse, sprida eller på annat sätt publicera material som innehåller någon form av försäljning, marknadsföring eller annonsering för varor eller tjänster. Du samtycker till att inte samla in andras personuppgifter för otillåtna eller kommersiella ändamål.

6.8. Genom att skicka in användargenererat innehåll till något forum beviljar du (eller garanterar att alla ägare till sådant användargenererat innehåll uttryckligen har beviljat) en till fullo betald, vederlagsfri, icke-exklusiv, oåterkallelig, världsomfattande, ovillkorlig, evig rättighet och licens att använda, mångfaldiga, ändra, offentligen förevisa och uppföra samt distribuera allt sådant användargenererat innehåll och/eller att införliva detta material i andra verk oavsett form, medium, teknik (som är känd i idag eller utvecklas senare), inklusive (i) att framställa eller låta framställa bearbetade verk baserade på användargenererat innehåll, (ii) att använda namn och bild på personer som omnämns eller ingår i sådant användargenererat innehåll, i samband med all användning av det användargenererade innehållet och eventuella bearbetade verk, samt (iii) att licensiera och underlicensiera till tredje part, sälja, hyra ut eller låna ut användargenererat innehåll och eventuella bearbetade verk, allt utan att förvänta dig någon ersättning, utöver åtkomst- och användarrättigheter för tjänsterna i enlighet med avtalet.

6.9. GameHouse och dess koncernbolag ska ha rätt till, men inte ansvar för, att övervaka och avlägsna användargenererat innehåll som GameHouse anser vara skadligt, kränkande eller på annat sätt står i strid med avtalet, utan skadeståndsansvar gentemot dig.

6.10. Du förstår att du kan bli exponerad för användargenererat innehåll som är oanständigt, explicit, kränkande eller på andra sätt strider mot avtalet. GameHouse eller dess koncernbolag ger kontoinnehavarna möjlighet att markera sådant innehåll med en flagga. Vi uppmanar dig att utnyttja denna möjlighet att flaggmarkera användargenererat innehåll. Du samtycker till att GameHouse och dess koncernbolag inte på något sätt ska bära ansvar för användargenererat innehåll eller för skada eller förlust till följd av detsamma.

6.11. Alla åsikter, råd, yttranden, tjänster, erbjudanden eller annan information eller innehåll som framställs eller görs tillgängligt för tredje part i forumen är hänförliga till respektive upphovsman och inte till GameHouse eller deras koncernbolag. GameHouse och dess koncernbolag ansvarar inte för dessas riktighet eller tillförlitlighet. GameHouse och dess koncernbolag gör inga utfästelser och lämnar inga garantier med avseende på forumen.

7. Förbättringar av programvara


Detta avtal ger dig inte rätt till någon förbättring eller uppdatering som kan finnas tillgänglig för någon av tjänsterna.

8. Betaversioner eller andra förhandsversioner


8.1. Om tjänsterna, eller spel som tillhandahålls genom tjänsterna, är i betaversion, alfaversion eller annan förhandsversion ("förhandsversion av programvara"), ska villkoren i detta avsnitt gälla.

8.2. Din licens att använda förhandsversionen av programvaran upphör att gälla 45 dagar efter installationen (eller efter annan period som framgår av förhandsversionen av programvaran) varefter programvaran kan sluta att fungera.

8.3. Den förhandsversion av programvaran som du får kan innehålla fler eller färre funktioner än den kommersiella utgåva av tjänsterna som GameHouse avser att distribuera. Även om GameHouse avser att distribuera en kommersiell version av förhandsversionen av programvaran, förbehåller sig GameHouse rätten att när som helst välja att inte lansera en kommersiell version eller, om den lanseras, ändra funktioner, specifikationer, möjligheter, funktioner, licensvillkor, lanseringsdatum, allmän tillgänglighet eller andra egenskaper för den kommersiella utgåvan.

8.4. Du samtycker till att förhandsversionen av programvaran inte är lämplig för användning i produktion och att den kan innehålla fel som inverkar på dess korrekta funktion. Du samtycker till att inte göra något för att kringgå eller upphäva de funktioner som utformats för att hindra att förhandsversionen av programvaran används efter att licensen upphört att gälla.

9. System för förvaltning av digitala rättigheter ("DRM-system")


9.1. Tjänsterna kan innehålla ett DRM-system från GameHouse eller ett DRM-system från tredje part i form av instickskomponenter som omfattas av egna licensavtal. DRM-systemen är utformade för att hantera och upprätthålla den immateriell äganderätten till det köpta digitala innehållet. Du får inte vidta några åtgärder för att kringgå säkerheten eller upphäva de regler för användning av innehåll som ges eller upprätthålls antingen av DRM-systemet eller av tjänsterna.

9.2. DRM-system kan vara kapabla att återkalla din möjlighet att använda relevant innehåll, vilket kan innefatta en licensuppdatering från GameHouse eller ett DRM-system från tredje part, på grundval av kommunikation med den aktuella licensieringstjänsten. GameHouse är inte på något sätt ansvariga för driften av DRM-system från tredje part, inklusive återkallelse av ditt innehåll. GameHouse är inte ansvariga för någon kommunikationen till eller från DRM-system från tredjepartsleverantör, eller för insamling eller användning av uppgifter som utförs av DRM-system från tredje part.

9.3. Du samtycker till den kommunikation som möjliggörs och/eller genomförs av DRM-systemet, däribland automatisk uppdatering av DRM-systemet, utan ytterligare meddelande. Du samtycker till att gottgöra och hålla GameHouse skadeslösa för varje anspråk som rör din användning av ett DRM-system från tredje part.

9.4. Du bekräftar och samtycker till att GameHouse eller dess leverantörer och licensgivare, för att kunna skydda integriteten för visst innehåll från tredje part, får tillhandahålla säkerhetsrelaterade uppdateringar av tjänsterna som automatiskt laddas ned och installeras på din dator. Sådana säkerhetsrelaterade uppdateringar kan försämra tjänsterna (och annan programvara på din dator som är specifikt beroende av tjänsterna) bland annat genom att hindra din förmåga att kopiera och/eller spela "säkert" innehåll, det vill säga innehåll som skyddas av DRM-systemet. I så fall ska GameHouse och/eller dess leverantörer och licensgivare göra rimliga ansträngningar för att omedelbart publicera meddelanden på GameHouses webbplats vilka beskriver säkerhetsuppdateringen och ger instruktioner riktade till slutanvändare om hur nya versioner eller vidare uppdateringar av tjänsterna ska erhållas för att åter ge åtkomst till säkert innehåll och relaterade funktioner. GameHouse ska inte ha något ansvar i samband med skador till följd av de säkerhetsrelaterade uppdateringarna, såvida inte slutanvändaren kan bevisa uppsåt eller grov oaktsamhet från GameHouses sida.

9.5. Tjänsterna kan bestå av en nätbaserad applikation för att hantera spelen ("spelhanterare") vilken installeras på din maskin tillsammans med ett nedladdningsbart spel. Genom att installera och/eller använda tjänsterna, samtycker du till installationen av spelhanteraren samt till att den kommunicerar med GameHouses servrar. Spelhanteraren kommunicerar med DRM-systemet och med webbplatsen för att få tillgång till och förse dig med information om dina tidigare installationer av nedladdningsbara spel och om status för provversioner.

10. Äganderätt


GameHouse och/eller dess leverantörer ska behålla samtliga rättigheter, äganderätt och ägarintresse i och till tjänsterna, inklusive webbplatsen, nedladdningsbara spel samt dokumentation. Webbplatsen skyddas av gällande upphovsrättslagstiftning. Äganderätt och immateriella rättigheter till det innehåll som tillgängliggörs via tjänsterna, inklusive det innehåll som finns i webbplatsens mediademonstrationsfiler och eventuellt innehåll från tredje part, ska förbli respektive innehållsägares egendom och kan vara skyddad av gällande upphovsrättslagstiftning eller annan lag. Denna licens ger dig inga rättigheter till sådant innehåll.

11. Ansvarsfriskrivning gällande garantier samt ansvarsbegränsning


11.1. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTÖVER VAD SOM ANGES NEDAN. I DEN MÅN SOM MEDGES AV GÄLLANDE LAG, AVSÄGER SIG GAMEHOUSE VIDARE ALLA GARANTIER, DÄRIBLAND EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE SAMT OM ATT DET INTE FÖRELIGGER NÅGOT INTRÅNG. GAMEHOUSE GER INGEN GARANTI, FÖRSÄKRAN ELLER INTYGANDE ATT TJÄNSTERNA OCH DOKUMENTATIONEN SKA VARA RIKTIGA, AVBROTTSFRIA ELLER FELFRIA, ELLER ATT EVENTUELLA FEL KAN ÅTGÄRDAS. GAMEHOUSE SKA EMELLERTID, EFTER EGET GOTTFINNANDE, REPARERA ELLER BYTA UT FELAKTIGA TJÄNSTER.

11.2. I DEN STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV GÄLLANDE LAG, SKA GAMEHOUSE ELLER DESS LEVERANTÖRER INTE I NÅGON HÄNDELSE VARA ANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADA, UNDERORDNAD SKADA, INDIREKT SKADA, SÄRSKILD SKADA, STRAFFLIKNANDE SKADESTÅND ELLER NÅGOT ANNAT SKADESTÅNDSANSVAR (DÄRIBLAND SKADESTÅND FÖR UTEBLIVNA AFFÄRSINTÄKTER, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN PENNINGFÖRLUST) TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, ÄVEN OM GAMEHOUSE BLIVIT UNDERRÄTTADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, SÅVIDA INTE SLUTANVÄNDAREN KAN BEVISA UPPSÅT ELLER GROV OAKTSAMHET FRÅN GAMEHOUSES SIDA. GAMEHOUSES SAMMANLAGDA ANSVARSSKYLDIGHET FÖR DIREKTA SKADOR SKA INTE ÖVERSTIGA DE AVGIFTER DU BETALAT FÖR TJÄNSTERNA. EFTERSOM VISSA STATER/JURISDIKTIONER INTE MEDGER FRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER UNDERORDNADE SKADOR, ÄR DET MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG.

12. Skadeersättningsanspråk


12.1. Tjänsterna är avsedda att användas endast med korrekt licensierade mediefiler, innehåll och verktyg för att skapa innehåll. Det är ditt ansvar att ta reda på huruvida upphovsrätt, patent eller andra licenser behövs, och att erhålla de licenser som krävs för att tillhandahålla och/eller skapa, komprimera eller ladda ned sådana mediefiler och innehåll.

12.2. Du samtycker till att ladda ned, installera och spela endast material för vilket du har erforderliga patent, upphovsrätt och övriga medgivanden, licenser och/eller tillstånd.

12.3. Du samtycker till att hålla GameHouse och dess ledning, styrelse och personal skadeslösa, gottgöra och skydda dem vad avser förluster, skadestånd, böter och utgifter (däribland avgifter och kostnader för juridiskt ombud) med anledning av eller i samband med (i) varje anspråk i samband med att du har tittat på, laddat ned, installerat, kopierat eller överfört, (ii) eventuella material (utöver material som tillhandahållits av GameHouse) i anslutning till tjänsterna vilket innebär åsidosättande av rättigheter som tillkommer annan part eller står i strid med någon lag, eller (iii) andra överträdelser mot villkoren i detta avtal.

13. Uppsägning


13.1. Detta avtal sägs automatiskt och omedelbart upp om du överskrider gränserna för den beviljade licensen, kringgår eller upphäver DRM-systemet, eller inkräktar på den immateriella äganderätt som tillkommer GameHouse eller en tredje part som levererar innehåll till tjänsterna.

13.2. Inget meddelande från GameHouse behövs för att verkställa en sådan uppsägning.

13.3. Du kan när som helst säga upp avtalet genom att skriftligen meddela GameHouse om uppsägningen. Vid uppsägning av detta avtal ska du omedelbart upphöra att använda tjänsterna, undantaget eventuella nedladdningsbara spel som du har köpt för permanent bruk.

13.4. Din skyldighet att betala upplupna avgifter, liksom gottgörelseförpliktelsen, kvarstår efter en eventuell uppsägning av detta avtal.

14. Överlåtelseförbud


Detta avtal omfattar dig personligen och det kan inte överlåtas utan uttryckligt skriftligt medgivande från GameHouse.

15. Meddelanden


15.1. GameHouse kan då och då komma att skicka dig e-post som beskriver det senaste innehållet och hur man får tillgång till innehållet. Du kan välja att avstå från dessa e-postmeddelanden genom att gå till dina kontoinställningar eller genom att klicka på länken för avanmälan i det e-brev som du fått från GameHouse.

15.2. Även om du avanmäler dig från e-postmeddelanden om vårt senaste innehåll, kan du även i fortsättningen få e-post som rör de tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal och som vi bedömer som viktiga, till exempel vid ändring av avgifterna. Om du inte heller vill ta emot dessa meddelanden kan du när som helst säga upp tjänsterna, i enlighet med detta avtal.

16. Tillämplig lag och skiljeförfarande


KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA BESTÄMMELSERNA FÖR SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH TVISTLÖSNING, VILKA INLEMMAS HÄRI GENOM EN HÄNVISNING. LÄS DESSA BESTÄMMELSER NOGGRANT. DE PÅVERKAR DET SÄTT SOM RÄTTSLIGA ANSPRÅK ELLER TVISTER MELLAN DIG OCH GAMEHOUSE SKA AVGÖRAS.

17. Avtalets fullständighet


17.1. Detta avtal inklusive figurer och de dokument till vilka hänvisning görs häri ska utgöra det fullständiga och enda avtalet oss emellan, utan hinder av variationer i form av inköpsorder eller annat skriftligt instrument som inges av dig, oavsett om det avvisas formellt av GameHouse eller ej. Godtagandet av inköpsorder från dig är uttryckligen avhängigt att du samtycker till de häri angivna villkoren. De villkor och bestämmelser som ingår i detta avtal får inte ändras av dig annat än skriftligen och med vederbörligt undertecknande av dig och av en bemyndigad företrädare för GameHouse.

17.2. Om någon av detta avtals bestämmelser av något skäl befinns vara overkställbar eller ogiltig, ska den aktuella bestämmelsen revideras endast i den utsträckning som krävs för att göra den verkställbar och giltig. Detta beslut ska inte påverka verkställbarheten för den aktuella bestämmelse under andra omständigheter, ej heller verkställbarheten för återstående bestämmelser under några omständigheter.

17.3. Detta avtal ska inte regleras enligt FN-konvention angående avtal om internationella köp av varor, och dess tillämpning är härmed uttryckligen utesluten.