Zylom gebruikt "cookies" om je een website aan te kunnen bieden die aan jou persoonlijk is aangepast. Klik op de knop als je meer informatie wilt.

Privacybeleid RN Inc - voor de website, producten en diensten van Zylom

RealNetworks Inc ("RN Inc") hecht grote waarde aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsinformatie. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe RN Inc uw persoonsinformatie verzamelt en gebruikt wanneer u gebruikmaakt van de producten en diensten die wij verkopen of beschikbaar stellen, waaronder inbegrepen consumentensoftware zoals online games, downloadbare games en producten op abonnementbasis zoals FunPass. Details over specifieke thema's kunt u via de thema-index hieronder vinden.

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONSINFORMATIE?

RN Inc verzamelt persoonsinformatie om onze producten en diensten te leveren, om met u over deze producten en diensten te communiceren en om, wanneer nodig, effectieve, tijdige klantenondersteuning te kunnen bieden.

WELKE PERSOONSINFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

U dient bij RN Inc een account te openen of een online registratie in te vullen om producten en diensten van RN Inc, waaronder gratis probeerversies, te kunnen downloaden of kopen. De informatie die verzameld wordt tijdens het registratieproces, tijdens het aanmaken van uw account, of tijdens toegang tot bepaalde producten en diensten, kan afhankelijk van de aard van het product of de dienst verschillen. De informatie die u verstrekt tijdens het registreren of tijdens het aanmaken van een account, of als u toegang maakt tot of gebruikmaakt van uw account of de producten of diensten van RN Inc die verband houden met uw account, kan onder andere zijn: naam en e-mailadres; factuurinformatie; informatie met betrekking tot gedownloade software, via producten of diensten van RN Inc aangeschafte, geopende en/of gedownloade producten en content; plaatsinformatie (zoals postcode en land); computerconfiguratie (zoals besturingssysteem, verbindingssnelheid en randapparatuur); het IP-internetadres (IP) en de URL van de website die u naar de registratiepagina van RN Inc heeft geleid; de types randapparatuur (waaronder draagbare mediaspelers) die door producten van RN Inc op uw computer gebruikt worden (om de toegang tot de nieuwste fixes en patches voor volledige compatibiliteit met deze apparaten te waarborgen); demografische informatie die u verstrekt (zoals taal, geslacht en leeftijd, en, indien van toepassing, contentvoorkeuren en personaliseringsinformatie); en of u hebt ingelogd op of uitgelogd van een dienst van RN Inc of uw wachtwoord of factuurinformatie hebt gewijzigd, evenals informatie over het gebruik van de site en het spelen van games.

Wij onthouden ons van het zonder uw toestemming verkopen, verhuren of anderszins aan derden doorgeven van tot uw persoon herleidbare informatie, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze producten en diensten, of behalve zoals uitgelegd hieronder.

Google Analytics
 • We maken gebruik van Google Analytics-cookies
 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • We delen geen gegevens over het gebruik van onze website met Google
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten
 • We registeren het IP-adres van onze bezoekers slechts gedeeltelijk
 • De Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd


HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSINFORMATIE?

RN Inc beseft dat het een voorrecht is u als klant te hebben en hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonsinformatie. Wij maken gebruik van de volgende middelen om uw persoonsinformatie te beschermen:
 • Wij maken gebruik van met SSL beveiligde verbindingen om informatie veilig te stellen op het moment dat die vanaf uw internetbrowser naar RN Inc wordt verzonden;
 • Wij maken gebruik van beveiligingsvoorzieningen om de toegang tot databases met tot de persoon herleidbare informatie te beperken;
 • Wij onthouden ons van het opslaan van uw volledige creditcardnummer in onze databases;
 • Wij beperken de toegang van werknemers tot databases met persoonsinformatie en leggen geheimhoudingsvereisten op aan medewerkers die hiertoe toegang hebben; en
 • Wij verplichten onze opdrachtnemers tot contractuele, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsinformatie te beschermen.
HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSINFORMATIE?

RN Inc gebruikt uw persoonsinformatie om:
 • Producten en diensten van RN Inc aan u te leveren en te factureren en met u te communiceren over uw account en klantenservicekwesties. Dit kan ook de verificatie omvatten van de autorisatie van het gebruik van een creditcard voorafgaand aan de aankoop van premium-content of -diensten (bijv. in het kader van toegang tot een gratis testversie of tot FunPass);
 • De toegangsrechten tot premium-content of andere diensten en software met beperkte toegang te controleren, onder andere ter ondersteuning van software voor het beheren van digitale rechten;
 • Onze software en diensten te verbeteren door gepersonaliseerde aanbevelingen voor content, taal- en locatieafstemming en/of gepersonaliseerde hulpfunctionaliteit en aanwijzingen te verstrekken;
 • Waar mogelijk vast te stellen of u voldoet aan de minimale systeemvereisten voor het gebruik van onze producten en informatie over compatibiliteit en interoperabiliteit aan u te verstrekken;
 • In het kader van het betalen van royalty's en licentievergoedingen aan derde-providers, zoals de houders van auteursrechten, patent-licentiehouders en de distributeurs van content, uw gebruik van de content en technologie bij te houden;
 • U te vragen om op vrijwillige basis deel te nemen aan enquêtes over producten, diensten, nieuws en evenementen;
 • U productupgrades, content, diensten en games aan te bieden die u kunt aanschaffen;
 • U te voorzien van content, diensten, aanwijzingen en een meer gepersonaliseerde ervaring op basis van persoonsinformatie, zoals uw taalvoorkeuren, postcode, landlocaties en informatie of overige voorkeuren die u verstrekt;
 • Bepaalde gedownloade producten van RN Inc automatisch te updaten;
 • U te voorzien van nieuws, gratis nieuwsbrieven, updates, gerichte reclame, speciale acties en speciale aanbiedingen; en
 • Een beter inzicht te krijgen in hoe onze producten worden gebruikt, waaronder internet-traffic-patronen en welke types content het populairst zijn bij de gebruikers van onze producten en diensten.
WANNEER EN HOE DELEN WIJ UW PERSOONSINFORMATIE MET DERDEN?

RN Inc gebruikt uw persoonsinformatie niet voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de bovengenoemde doelen. RN Inc onthoudt zich van het verkopen, verhuren of delen van uw persoonsinformatie aan of met derden tenzij u ermee instemt dat wij dergelijke informatie verstrekken aan een derdepartner of een contentdienst.

Soms kan het voor toegang tot bepaalde producten en diensten, zoals content-abonnementsproducten of producten die verdeeld worden door derden, nodig zijn dat persoonsinformatie wordt verstrekt aan derden, zoals een content-provider of -verdeler. In die gevallen wordt dat aangegeven tijdens het registratieproces, in de gebruiksvoorwaarden, tijdens het distributieproces of op soortgelijke wijze. Op het gebruik van die informatie door derden is het privacybeleid van de derde in kwestie van toepassing en op het gebruik door RN Inc is het onderhavige privacybeleid van toepassing. Lees het privacybeleid van de content-partner door om zeker te stellen dat u begrijpt hoe zij de persoonsinformatie die u aan hen verstrekt gebruiken. Als u niet wilt dat een dergelijke overdracht plaatsvindt. dient u zich te onthouden van registratie voor het product of de dienst in kwestie. Bovendien kan RN Inc verplicht gesteld worden specifieke toegangs- en gebruiksinformatie aan bepaalde content-providers en houders van rechten te verstrekken als voorwaarde voor content-licentie- en royaltyregelingen. In dergelijke gevallen kan RN Inc content-gebruik, -toegang, demografische en overige informatie - zonder tot uw persoon herleidbare informatie (uw naam, factuurinformatie, e-mailadres) - aan de content-provider verstrekken.

Het is RN Inc to