Zylom använder "cookies" för att erbjuda dig en webbplats som passar din personlighet. Klicka på knappen om du vill veta mer.

RN Incs Personuppgiftspolicy - för Zyloms hemsida, produkter och tjänster

RealNetworks Inc ("RN Inc") är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Denna Personuppgiftspolicy förklarar hur RN Inc samlar in och använder dina personuppgifter när du använder produkter och tjänster, som vi säljer eller tillhandahåller, inklusive programvara för konsumenter, t.ex. onlinespel, nedladdningsbara spel och abonnemangsprodukter såsom FunPass. Närmare detaljer om specifika ämnen kan hittas via ämnesindex nedan.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

RN Inc samlar in personuppgifter för att leverera våra produkter och tjänster, för vår kommunikation med dig om dessa produkter och tjänster samt för att ge effektiv och anpassad kundsupport när det behövs.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Du måste öppna ett konto eller fylla i en online-registrering hos RN Inc för att ladda ner eller köpa RN Incs produkter och tjänster, inklusive fria test. Uppgifter som samlats in under registrerings- eller kontoskapandeprocessen, eller vid tillträde till särskilda produkter och tjänster, kan variera beroende på typ av produkt eller tjänst. Uppgifter som du uppger vid registrering eller skapandet av ett konto, eller tillträde till eller vid användning av ditt konto eller de av RN Inc tillhandahållna produkterna eller tjänsterna som är kopplade till ditt konto, kan omfatta följande: namn och e-postadress; faktureringsinformation; information om programvara som laddats ned; produkter och innehåll som köpts, tillgängliggjorts, och/eller laddats ned via RN IncS produkter eller tjänster; platsinformation (t.ex. postnummer och land); datorkonfiguration (såsom driftsystem, anslutningshastighet och kringutrustning), IP adress och URL till den Hemsida som länkade dig till RN Incs registreringssida; vilka typer av kringutrustning (inklusive bärbara mediaspelare) som används av RN Incs produkter på din dator (för att se till att du har tillgång till de senaste tillbehören och anordningarna för full kompatibilitet med dessa enheter); demografisk information som du tillhandahåller (t.ex. språk, kön och ålder samt i förekommande fall innehållsperferenser och personifierad information); och om du loggat in eller ur en RN Inc-tjänst, eller ändrat ditt lösenord eller din faktureringsinformation och användandet av hemsidan och spelinformation.

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande förutom om detta är nödvändigt för att leverera våra produkter och tjänster, eller utöver vad som anges nedan.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

RN Inc inser att det är ett privilegium att ha dig som kund och är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Vi använder följande metoder för att skydda dina personuppgifter:
 • Användning av säkra anslutningar med SSL för att skydda information när den överförs från Webbläsaren till RN Inc;
 • Användning av säkerhetsåtgärder för att begränsa tillgången till databaser som innehåller identifierbara personuppgifter;
 • Vi sparar inte ditt fullständiga kreditkortsnummer i våra databaser;
 • Begränsning av arbetstagares tillgång till databaser som innehåller personuppgifter och ställer krav på sekretess för anställda som har sådan tillgång, och
 • Förbindelser från underleverantörer angående avtalade, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

RN Inc använder dina personuppgifter för att:
 • Leverera till dig och fakturera dig för RN Incs produkter och tjänster samt kommunicera med dig angående ditt konto och kundtjänstfrågor. Detta kan innefatta kontroll av godkännande av kreditkortsanvändning före ett köp av betalningsinnehåll och tjänster (t.ex. för att få tillgång till en fri testperiod eller till FunPass);
 • Kontrollera rätten att få tillgång till betalningsinnehåll eller andra tillgångsbegränsade tjänster och programvaror, inklusive i syfte att stödja hantering av programvara för digitala förvaltningssystem;
 • Förbättra vår programvara och våra tjänster genom att tillhandahålla personifierade innehållsrekommendationer, språk och platsanpassning och/eller anpassad hjälp och instruktioner;
 • Bestämma, om möjligt, om du uppfyller de lägsta systemkraven för att använda våra produkter och tillhandahålla information om kompatibilitet för dig;
 • Spåra tillgänglighet till innehåll och teknikanvändning i syfte att betala royalties och licensavgifter till tredje parts leverantörer, såsom upphovsrättsinnehavare, patentlicensgivare och innehållsdistributörer,
 • Be dig att på frivillig basis delta i undersökningar om produkter, tjänster, nyheter och evenemang;
 • Erbjuda dig att köpa produktuppgraderingar, innehåll, tjänster och spel;
 • Erbjuda dig innehåll, tjänster, instruktioner och en mer anpassad upplevelse baserad på personlig information, såsom din språkinställning, postnummer, land samt annat innehåll eller andra preferenser som du anger;
 • Automatiskt uppdatera vissa nedladdade RN Inc-produkter;
 • Erbjuda dig nyheter, gratis nyhetsbrev, uppdateringar, riktad reklam, kampanjer och specialerbjudanden; och
 • Bättre förstå hur våra produkter används, inklusive nättrafikmönster och vilket typ av innehåll som är populärast bland användarna av våra produkter och tjänster.
NÄR OCH HUR TILLGÄNGLIGGÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR TREDJE PART?

RN Inc använder inte dina personuppgifter för ändamål som är oförenliga med dem som anges ovan. RN Inc varken säljer, hyr ut eller delar med sig av dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtycker att tillhandahålla sådana uppgifter till en tredje parts- partner eller innehållstjänst.

I vissa fall kan tillgången till vissa produkter och tjänster, till exempel innehållsabonnemangsprodukter eller produkter som distribueras av tredje part, kräva tillhandahållande av personuppgifter till en tredje part, exempelvis en innehållsleverantör eller distributör. I sådana fall kommer det att framgå under registreringsprocessen, eller i fråga om användning genom distributionsprocessen, eller på liknande sätt. Den tredje partens användning av sådana uppgifter regleras av denne parts personuppgiftspolicy. RN Inc användning styrs av den här personuppgiftsspolicyn. Vänligen besök innehållspartnerns personuppgiftspolicy så att du förstår hur de använder de personuppgifter som du lämnar till dem. Om du inte vill att överföring ska ske, ska du inte registrera dig för en sådan produkt eller tjänst. Dessutom kan RN Inc åläggas att tillhandahålla särskild tillträdes- och användningsinformation till vissa innehållsleverantörer och rättighetsinnehavare som ett villkor för innehållslicenser och royalties. I sådana fall kan RN Inc tillhandahålla innehållsanvändnings-, tillgångs-, demografisk och annan information förutom dina identifierbara personuppgifter (ditt namn, faktureringsinformation, och e-postadress) till innehållsleverantören.

RN Inc kan överlämna relevant information om våra kunder till våra avtalspartners (t.ex. en avtalspart för kundtjänst eller kreditkortsclearingtjänst) så att de kan tillhandahålla särskilda tjänster för RN Inc och bättre hjälpa våra kunder. RN Inc avtalspartners är bundna av stränga avtalskrav att hålla alla personuppgifter som de hanterar strikt konfidentiella och att använda sådan information enbart på uppdrag av RN Inc. RN Inc kan avslöja dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller i god tro att detta är nödvändigt för att: (a) överensstämma med påbud i la