Vi har uppdaterat våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy. Var medveten om att vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse

Integritetspolicy

Senast ändrad: 2018/05/23

Detta är GameHouses integritetspolicy. Den beskriver hur GameHouse, som är spelavdelningen hos RealNetworks, Inc., samlar in och använder personuppgifter när du använder GameHouses produkter, tjänster och webbplatser.

DESSA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN

Vi samlar vid behov in uppgifter för att kunna bedriva en effektiv verksamhet, tillhandahålla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder, förhindra bedrägeri, kommunicera med dig och ge en effektiv kundbetjäning. Dessa uppgifter kan innefatta:

 • dina kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress, postadress och telefonnummer
 • faktureringsuppgifter, till exempel kreditkortsnummer i samband med köp
 • demografiska uppgifter, till exempel kön eller önskat språk
 • uppgifter om användning, till exempel uppgifter om din interaktion med ett spel, däribland spelar-ID, inköp och aktiviteter på vår webbplats, till exempel vilka sidor som besökts, samt
 • enhetsinformation, till exempel din enhets unika ID (beständigt/icke-beständigt, MAC eller IMEI), maskinvara, programvara, plattform och IP-adress.

Medan de flesta av dessa uppgifter kommer direkt från dig (till exempel uppgifter som du lämnar när du registrerar dig för tjänsten eller information som vi samlar in medan du spelar våra spel) får vi ibland uppgifter från tredjeparter och samarbetspartner, till exempel:

 • sociala nätverk (till exempel Facebook och Twitter) och andra liknande tredjepartstjänster som gör användarnas uppgifter tillgängliga för andra
 • partner med vilka vi erbjuder tjänster under gemensamt varumärke eller genomför gemensamma marknadsföringsaktiviteter
 • annonsörer, vad gäller dina upplevelser eller interaktion med deras erbjudanden
 • tjänsteleverantörer som hjälper oss att bestämma din enhets geografiska position utifrån dess IP-adress, för att kunna anpassa vissa produkter till din geografiska position.

Vi skyddar de uppgifter som erhållits från dig och från tredje part i enlighet med de rutiner som beskrivs i denna integritetspolicy och med eventuella ytterligare begränsningar som ålagts av källan till uppgifterna. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du också välja att avstå. Men om du väljer att inte lämna uppgifter som behövs för att tillhandahålla en produkt eller tjänst, kanske du inte kan använda den produkten eller tjänsten.

Vi samlar inte avsiktligen eller medvetet in personuppgifter från barn yngre än 13 år.

SÅ ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder uppgifterna för att möjliggöra vår verksamhet och för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, däribland:

 • att bekräfta åtkomsträttigheter till premiuminnehåll eller andra åtkomstskyddade tjänster och programvaror
 • att ge personligt anpassade innehållsrekommendationer, språkliga och geografiska anpassningar, och/eller personligt anpassad hjälp och instruktioner
 • att avgöra om din enhet uppfyller de lägsta systemkraven för att använda våra produkter och att ge information som rör kompatibilitet och interoperabilitet
 • att leverera och fakturera våra produkter och tjänster till dig
 • att automatiskt uppdatera nedladdade produkter
 • att ge annonsering baserad på intresse, däribland annonsering från våra utomstående annonseringspartner
 • att sammanställa statistik som hjälper oss att bättre förstå hur våra produkter och tjänster används och hur vi ska marknadsföra dem
 • att förbättra våra produkter och tjänster, till exempel genom att åtgärda problem, förbättra prestandan för funktioner eller genom innehållsrekommendationer
 • att spåra användningen av innehåll i syfte att betala upphovsrättsliga ersättningar och licensavgifter till tredjepartsleverantörer, till exempel spelförläggare, och
 • att kommunicera med dig, till exempel skicka meddelande till dig som rör ditt konto och kundtjänstärenden, att be dig delta i undersökningar, att skicka nyheter, uppdateringar, riktad marknadsföring och specialerbjudanden.

SÅ HÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA

Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter. Vi använder följande åtgärder för att skydda dina personuppgifter:

 • säkra anslutningar som använder SSL för att skydda uppgifter som överförs från din webbläsare till våra servrar
 • säkerhetsåtgärder som begränsar åtkomsten till databaser som innehåller personuppgifter
 • kryptering av känsliga personuppgifter, till exempel kreditkortsnummer och användarnamn
 • begränsning av anställdas åtkomst till databaser som innehåller personuppgifter och sekretessplikt för anställda med åtkomst
 • underleverantörer förpliktigas genom avtal samt tekniska och organisatoriska åtgärder att upprätthålla vår integritetspolicy eller motsvarande nivå av integritetsskydd.

Vi behåller personuppgifterna endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, till exempel att tillhandahålla de tjänster och genomföra de transaktioner som du begärt, eller för andra nödvändiga ändamål, till exempel att uppfylla rättsliga förpliktelser, lösa tvister och verkställa våra avtal, varefter uppgifterna raderas eller avidentifieras. Dina personuppgifter kommer också att raderas när du tar bort dessa uppgifter från våra produkter och tjänster, även om vissa sammanställda data som hänför sig till dessa uppgifter kan behållas för avgränsade syften, till exempel produktförbättringar.

SÅ SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER UPPGIFTER PÅ SOCIALA NÄTVERKSSIDOR

När du använder någon av GameHouses produkter eller tjänster genom ett socialt nätverk, medger att vi får tillgång till vissa uppgifter som du lämnat till det sociala nätverket. Dessa uppgifter kan omfatta ditt användar-ID, förnamn, efternamn, profilbild, e-postadress och användningsuppgifter för den aktuella produkten eller tjänsten. Genom åtkomst till någon av GameHouses produkter eller tjänster genom ett socialt nätverk ger du oss tillåtelse att samla in, lagra och använda de uppgifter som du medgett att det sociala nätverket får dela med GameHouse. Vår insamling, lagring och användning av dina uppgifter regleras av denna integritetspolicy. Vi kan få åtkomst till offentliga kommentarer som du lämnat på ett socialt nätverk och använda detta material i enlighet med det sociala nätverkets villkor och regler. Om du inte vill att vi ska ha denna åtkomst bör du justera dina sekretessinställningar hos det sociala nätverket, så att inte dessa uppgifter delas med allmänheten.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN AV TREDJEPARTSFÖRETAG

När du besöker vår webbplats eller använder våra produkter och tjänster, kan vissa tredjepartsföretag samla in uppgifter som ett led i att tillhandahålla annonsering, analys eller innehåll.

Vi använder tjänster från utomstående annonseringsföretag för att bättre säkerställa att den annonsering du ser, om varor och tjänster, sannolikt ska vara mer intressant för dig. Dessa tjänster omfattar för närvarande plattformarna DoubleClick från Google samt AppNexus. De annonseringsföretag vi arbetar med använder i regel tredjepartskakor och/eller pixeltaggar för att samla in ett unikt ID-nummer i kombination till exempel med information om klickflöde, webbläsartyp, klockslag, datum och tema för de annonser som klickats eller rullats över under besöket på denna och andra webbplatser. Granska avsnittet som handlar om kakor för att förstå hur vi använder kakor och hur du kan ändra inställningarna för kakor.

På mobila enheter kan dessa annonseringsföretag ibland samla in och använda annonserings-ID som tillhandahålls av vissa mobiloperativsystem, till exempel AAID och/eller IDFA. Dessa annonserings-ID:n kan styras och nollställas via inställningarna i ditt mobiloperativsystem. Inställningarna kan skilja sig mellan olika operativsystem, men du hittar i allmänhet inställningarna under ”Sekretess” eller ”Annonser” i enhetens inställningar.

För att ta reda på mer om riktad tredjepartsannonsering kan du besöka antingen Network Advertising Initiative (NAI) eller Digital Advertising Alliance (DAA), som båda erbjuder ett enkelt sätt att avstå från riktad annonsering från medverkande företag. Europeiska användare kan besöka European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) och de som bor i Kanada kan besöka Ad Choices: Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) / Choix de Pub: l'Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC).

Vi använder också utomstående analysleverantörer såsom Google Analytics och AppsFlyer vilka hjälper oss att sammanställa statistik för våra webbplatsers drift och effektivitet. Analysleverantörerna skriver och läser egna kakor, eller andra identifierare på din enhet, och överför händelser genom vilka de kan samla in information om hur du använder våra och andra företags webbplatser.

Ta reda på mer om våra analysleverantörer:

När du söker efter specifikt innehåll på GameHouses webbplatser, kan sökorden komma att bakas in i den ”söksträng” som visas i webbadressfältet i din webbläsare. Vissa annonseringstjänster eller utomstående innehållsleverantörer kan koppla samman dessa söksträngar med kakor som de lagrar eller hämtar från våra sidor.

ANVÄNDNING AV KAKOR

Se vår policy för kakor för ytterligare information om hur GameHouse och våra affärspartner använder kakor och liknande tekniker.

NÄR OCH HUR VI DELAR MED OSS AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJEPARTER

Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom när det är behövs för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Tillgång till vissa produkter och tjänster kan i vissa fall kräva att personuppgifter lämnas till tredje part. I dessa fall kommer det att anges under registreringsprocessen, i användarvillkoren, genom distributionsprocessen eller på liknande sätt. Tredje parts användning av sådana uppgifter regleras av denna parts integritetspolicy. Läs den tredje partens integritetspolicy för att se till att du förstår hur de använder de personuppgifter som du lämnar till dem. Om du inte vill dela dina personuppgifter med tredjeparter bör du inte registrera dig för den aktuella produkten eller tjänsten. Dessutom kan vi vara tvungna att lämna särskilda uppgifter om åtkomst och användning till vissa innehållsleverantörer och rättighetsinnehavare, som ett villkor för licensiering av innehåll och betalning av upphovsrättslig ersättningar.

Vi kan komma att lämna relevanta uppgifter om våra kunder till våra underleverantörer, så att de ska kunna tillhandahålla särskilda tjänster till GameHouse. GameHouse delar till exempel personuppgifter med utomstående betalningsförmedlare i faktureringssyfte. GameHouses underleverantörer är skyldiga att hålla alla behandlade personuppgifter hemliga.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter i samband med försäljning, samgående, överlåtelse eller annan avyttring (vare sig det gäller tillgångar, aktier eller annat) av hela eller delar av någon affärsverksamhet hos RealNetworks och/eller dess dotterbolag.

Slutligen kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller då en sådan åtgärd i god tro anses nödvändig för att: (a) uppfylla lagens krav (b) åtfölja en uppmaning från behörig juridisk myndighet (c) medverka i juridisk process som meddelats GameHouse eller RealNetworks (d) skydda och försvara RealNetworks rättigheter eller egendom eller (e) att agera vid brådskande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för användare av GameHouses produkter och tjänster eller för den breda allmänheten.

GameHouses webbplats kan länka till tredje parts webbplatser eller tjänster. Vissa produkter och tjänster från GameHouse kan innehålla insticksprogram från tredje part, till exempel ”dela”-knappen för Facebook eller Twitter. Denna integritetspolicy gäller inte för sådana webbplatser, tjänster eller insticksprogram från tredje part.

SÅ HANTERAR DU E-POSTMEDDELANDEN FRÅN GAMEHOUSE

Vi kommer att skicka e-postmeddelanden till dig i marknadsföringssyfte endast i enlighet med dina inställningar. Du kan när som helst ändra dina kommunikationsinställningar genom att antingen: (a) att välja alternativet att avstå i något av de marknadsföringsmeddelanden som du får eller (b) att, om du skapat ett nätkonto hos GameHouse, ändra dina kontoinställningar och välja huruvida du vill ta emot marknadsföringsmeddelanden. Vi kan komma att sända vissa nödvändiga e-postmeddelanden (som inte rör marknadsföring) om produkter och tjänster som du tidigare köpt, eller för att informera dig om viktiga tekniska problem som rör någon av GameHouses produkter eller tjänster, även om du avböjt marknadsföringsmeddelanden från oss.

SÅ KOMMER DU ÅT OCH UPPDATERAR DINA PERSONUPPIFTER

För att komma åt dina kontouppgifter, uppdatera dina inställningar eller radera dina personuppgifter, loggar du in på ditt konto på GameHouse.com, Zylom.com eller din GamHouse-mobilapp. Du kan även ändra dina inställningar för kakor genom att klicka på policyn för kakor.

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi reviderar denna integritetspolicy vid behov för att hålla den uppdaterad med GameHouses produkter, tjänster och webbplatser. I samband med detta uppdaterar vi datumet längst upp i denna policy. Om vi gör avsevärda ändringar kommer vi att meddela dig via e-post (som skickas till den e-postadress som angetts för ditt konto) eller genom ett meddelande på den här sidan. Vi uppmanar dig att då och då kontrollera den här sidan för den senaste informationen om våra integritetsrutiner.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER

Vi behandlar uppgifter om våra användare på servrar som finns i flera olika länder. Vi kan också leja ut behandlingen eller dela dina uppgifter med utomstående parter i andra länder än ditt hemland. Uppgifter som insamlats inom EES och Schweiz kan, till exempel, komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EES och Schweiz. Var vi än behandlar personuppgifter gör vi det i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och kraven i gällande lagstiftning.

PRIVACY SHIELD-RAMVERKET FÖR EU OCH USA RESPEKTIVE SCHWEIZ OCH USA

Vi rättar oss efter Privacy Shield-ramverket för EU och USA respektive Privacy Shield-ramverket för Schweiz och USA, vilka har tagits fram av det amerikanska näringsdepartementet och avser insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU och Schweiz. Vi har intygat att vi ansluter oss till principerna för Privacy Shield. Vid motsägelser mellan denna integritetspolicy och principerna för Privacy Shield, ska principerna för Privacy Shield vara gällande.

Vi kan i vissa fall vara fortsatt ansvariga om en tredje part för vår räkning behandlar personuppgifter på ett sätt som avviker från principerna för Privacy Shield. Besök www.privacyshield.gov för att ta reda på mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering.

Om du har en fråga eller ett klagomål som rör vår medverkan i Privacy Shield, uppmanar vi dig att ta kontakt med oss via vårt webbformulär. Vid eventuella klagomål som rör Privacy Shield-ramverken, och som inte kan lösas direkt med oss, kan du söka en lösning på klagomålet genom att kontakta International Centre for Dispute Resolution, som är det amerikanska skiljedomsinstitutets (American Arbitration Association) internationella avdelning. Så som förklaras vidare i principerna för Privacy Shield, finns ett bindande skiljeförfarande att tillgå för de återstående klagomål som inte kunnat lösas på annat sätt. Vi är underställda USA:s federala konkurrensmyndighets (Federal Trade Commission) undersökningsbefogenheter och verkställande befogenheter.

DATASKYDDSRÄTTIGHETER INOM EU

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig med ditt samtycke och/eller vid behov för att tillhandahålla de produkter och tjänster som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser, skydda säkerheten hos våra system och våra kunder eller tillgodose andra berättigade intressen.

Om behandlingen av dina personuppgifter omfattas av den europeiska unionens dataskyddsförordning har du vissa rättigheter vad gäller uppgifterna:

 • Du kan begära åtkomst till, rättelse eller radering av personuppgifter.
 • Om den automatiska behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på avtal med dig eller på ditt samtycke, har du vissa rättigheter till dataportabilitet.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du när som helst rätt att dra tillbaka samtycket (utan att det påverkar lagligheten hos den behandling som ägt rum innan samtycket drogs tillbaka).
 • Du har under vissa omständigheter rätt att invända mot eller erhålla en begränsning av personuppgiftsbehandlingen.

Du kan utöva dessa rättigheter genom de åtgärder som beskrivs i avsnittet ”SÅ KOMMER DU ÅT OCH UPPDATERAR DINA PERSONUPPIFTER” ovan, eller genom att kontakta oss så som beskrivs nedan. När vi behandlar uppgifter på uppdrag av annan part som är ”personuppgiftsansvarig” bör du rikta förfrågan till denna part. Du har även rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, men vi uppmanar dig att i första hand kontakta oss med eventuella frågor eller bekymmer.

KONTAKTA OSS ANGÅENDE INTEGRITETSSKYDD

Om du har frågor till oss om denna integritetspolicy, personuppgiftsskyddsaspekter av våra produkter och tjänster, uppgifter som GameHouse har sparat om dig, eller om du vill göra ett klagomål, kan du kontakta oss via vårt webbformulär eller på nedanstående adress.

Privacy Policy Group
Games Division
RealNetworks, Inc.
P.O. Box 91123
Seattle, WA 98111-9233

Eller klicka här.

© 2018 RealNetworks, Inc.