Zylom använder "cookies" för att erbjuda dig en webbplats som passar din personlighet. Klicka på knappen om du vill veta mer.
RealNetworks Inc

TJÄNSTEVILLKOR OCH ANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA, SPEL OCH TJÄNSTER
SPRIDNING EJ TILLÅTET

Licens för programvara, spel och tjänster som distribueras av RealNetworks Inc
VIKTIGT -- LÄS DETTA NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA, SPEL OCH TJÄNSTER: Detta Licensavtal reglerar din användning av programvara, spel och tjänster som distribueras av RealNetworks Inc inklusive alla Alfa-, Beta-, test-, förhands-, fri-, betalnings- och extra versioner av programvara och spel och tjänster oavsett om de är online ("Online Spel") och/eller i nedladdningsbara format ("Deluxe Spel") (gemensamt "Programvaran") och abonnemangstjänsten för FunPass ("FunPass Tjänster"). Detta Licensavtal är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en individ eller en juridisk person) och RealNetworks Inc, ("RN Inc") som driver verksamhet som GameHouse Europe B.V. (NL bolagsregisternummer 17146077 0000). RN Inc kan tillhandahålla programvara, FunPass-tjänster eller andra produkter eller tjänster till dig direkt eller genom ett eller flera av dess dotterbolag (vilka kan vara vilka företag som helst som direkt eller indirekt ägs av RealNetworks, Inc.) alla ett "Dotterbolag". GameHouse Europe B.V. och Zylom är Dotterbolag till RN Inc. RN Inc kan tillhandahålla programvara, FunPass Tjänster eller andra produkter eller tjänster till dig direkt eller genom ett eller flera av dess dotterbolag (vilka kan vara vilka företag som helst som direkt eller indirekt ägs av RealNetworks Inc.) alla ett ("Dotterbolag"). Genom att klicka på "Acceptera-knappen", installera, kopiera eller på annat sätt använda Programvaran accepterar du villkoren i detta Licensavtal. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL, KLICKA PÅ "Avbryt-knappen" OCH/ELLER INSTALLERA INTE PROGRAMVARAN, SPELA INTE NÅGOT ONLINESPEL, LADDA INTE NED NÅGOT DELUXESPEL, REGISTRERA DIG INTE PÅ HEMSIDAN OCH ABONNERA INTE PÅ FUNPASS TJÄNSTEN.

FÖR DIN ANVÄNDNING AV FUNPASSTJÄNSTERNA GODKÄNNER DU TILLÄGGSTJÄNSTEVILLKOREN SOM BIFOGAS HÄRTILL SOM "BILAGA A".

PERSONUPPGIFTER SOM DU TILLHANDAHÅLLER RN Inc OMFATTAS AV RN Inc PERSONUPPGIFTSPOLICY.

DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INSTALLERING, AV PROGRAMVARAN OCH/ELLER TJÄNSTEN, INNEBÄR ATT DU MEDGER ATT DU HAR LÄST DEN HÄR LICENSEN, FÖRSTÅR DEN OCH SAMTYCKER TILL ATT BLI BUNDEN AV DESSA VILLKOR.

SPELEN SOM DISTRIBUERAS AV RN Inc OMFATTAS AV DETTA LICENSAVTAL, OM DET INTE HAR ERSATTS AV NÅGOT ANNAT LICENSAVTAL MED TREDJE PART VILKET HAR VISATS FÖRE DIN INSTALLATION AV SÅDANT SPEL. ANVÄNDNING AV SÅDAN PROGRAMVARA SKALL REGLERAS AV SÅDANT LICENSAVTAL MED TREDJE PART.

VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL GÄLLER ALLA VERSIONER AV SPELEN, INKLUSIVE ONLINE SPEL SOM FÖRVÄRVATS UTAN KOSTNAD ELLER DELUXESPEL FÖR VILKA EN AVGIFT KAN TAS UT ELLER FÖRVÄRVATS SOM EN DEL AV ABONNEMANGSBERÄTTIGANDE.

DELUXESPELEN KAN INNEHÅLLA ANVÄNDNINGS-, FUNKTIONS- ELLER TIDSBEGRÄNSNINGAR. FÖR ATT UNDANRÖJA SÅDANA BEGRÄNSNINGAR KAN DU KÖPA DEN FULLSTÄNDIGA VERSIONEN AV DELUXESPELEN OM DEN FINNS.


1. BEVILJANDE AV LICENS

RN Inc beviljar dig härmed en icke-exklusiv licens att använda Programvaran och tillhörande dokumentation ("Dokumentationen") med förbehåll för följande villkor: a) Du får: (i) använda programvaran på en enskild dator, (ii) använda Programvaran på en andra dator så länge som den första och andra datorn inte används samtidigt, och (iii) kopiera Programvaran för säkerhet och arkivering, förutsatt att varje kopia innehåller den ursprungliga Programvarans alla meddelanden om äganderätt. b) RN Inc får ändra villkoren i detta Avtal genom meddelande till dig. RN Inc kan säga upp detta Avtal och alla tjänster när som helst genom meddelande till dig. RN Inc får meddela dig via e-post eller genom att publicera ändringarna på sin hemsida och du bekräftar och accepterar att detta är tillräckligt som meddelande.


2. LICENSBEGRÄNSNINGAR

a) Du får inte: (i) tillåta andra individer att använda Programvaran utom på de villkor som anges ovan (ii) ändra, översätta, dekonstruera, plocka isär, demontera (utom i den utsträckning denna begränsning uttryckligen är förbjuden enligt lag) eller skapa härledda verk eller falska höga poäng baserat på Programvaran eller Dokumentationen, (iii) kopiera Programvaran eller Dokumentationen (utom för säkerhet eller arkivering), (iv) hyra ut, leasa, överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna till Programvaran eller Dokumentation, (v) missbruka betalningsmetoden så att du inte fullföljer betalning eller återtar betalning för något spel som du har installerat och för vilket det finns en licensavgift, oavsett om du har spelat det spelet eller inte; eller (vi) ta bort märkning, meddelanden eller etiketter om ägande på Programvaran eller Dokumentationen. Varje sådan förbjuden användning innebär att din licens för Programvaran upphör omedelbart.

b) Du accepterar att du endast får använda Programvaran och Dokumentationen på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar i de jurisdiktioner där du använder Programvaran och Dokumentationen, inklusive men inte begränsat till, tillämpliga restriktioner avseende upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

c) Du får endast använda Programvaran för privat, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Programvaran för som en del av, eller för att tillhandahålla en kommersiell tjänst eller applikation. Kopior av filer med innehåll, inklusive men inte begränsat till, körbara spel, tillhörande spelfiler eller annan spelrelaterad information som laddas ned, kopieras eller spelas med användning av Programvaran och som är skyddad av upphovsrättslagar eller liknande lagstiftningen oavsett jurisdiktion är enbart för eget personligt bruk och får inte distribueras till tredje part eller användas utanför din normala krets av familj och bekanta såsom följer av de särskilda licensvillkoren för det innehållet.

d) Du får inte använda Programvaran i ett försök att, eller tillsammans med någon anordning, program eller tjänst utformad för att, kringgå tekniska åtgärder som används för att kontrollera tillträdet till, eller rättigheter till, en fil med innehåll eller annat arbete som skyddas av upphovsrättslagstiftning oavsett jurisdiktion.

e) Emellanåt kan det hända att vi måste ta ett spel offline p.g.a. ändringar i kontrakt med utvecklare m.m. Om du har köpt ett spel ska du fortfarande kunna ladda ned spelet igen via 'Mitt konto'. Om vi inte skulle ha tillåtelse att erbjuda spelet för nedladdning från vår webbplats kan du få en kupongkod för att ladda ned ett annat spel gratis eller så kan du välja att få tillbaka dina pengar om du köpt spelet under de senaste 6 månaderna. Kontakta kundsupporten om detta gäller dig.


3. RÄTT ATT ANNULLERA NY ABONNEMANGSBESTÄLLNING

Du har rätt att annullera din nya abonnemangsbeställning inom 14 dagar efter att du har registrerat dig för Tjänsterna utan att ge någon anledning. Annulleringstiden löper ut 14 dagar efter att du registrerade dig för första gången.

För att utnyttja rätten att annullera måste du först informera oss om ditt beslut att annullera detta kontrakt med ett tydligt meddelande som skickats till oss med post, fax eller e-post till GameHouse Europe B.V., PO Box 577, NL-5600 AN, Eindhoven, Nederländerna. Du kan använda exempeltexten nedan, men det är inte obligatoriskt.

För att respektera annulleringens tidsgräns räcker det att du skickar ditt meddelande angående din rätt att annullera innan annulleringstiden har löpt ut.

Följden av annullering av ny abonnemangsbeställning

Om du annullerar din nya abonnemangsbeställning under annulleringstiden, återbetalar vi dig alla betalningar vi har fått från dig.

Vi kommer att utföra återbetalningarna så snart som möjligt, men inte senare än 14 dagar efter dagen då du informerade oss om ditt beslut att annullera detta kontrakt.

Vi utför återbetalningen med hjälp av samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har gått med på något annat; i vilket fall som helst, kommer du inte få några avgifter som resultat av återbetalningen.

Återbetalningen kommer att minskas med ett belopp som är i proportion till vad som har presterats tills du kommunicerade oss annulleringen av detta kontrakt, i jämförelse med den fulla täckningen av kontraktet.

Exempeltext för annullering

Till GameHouse,

Jag informerar härmed att jag vill annullera mitt kontrakt för följande tjänst, FunPass, beställd den [skriv beställningsdatum] av [Namn].

Om du skriver ut formuläret ska det undertecknas och dateras.

Skicka till:
GameHouse Europe B.V.
PO Box 577
NL-5600 AN Eindhoven
Nederländerna
Fax: +31 40 2391 389